ŚWIETLICA - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej

Przejdź do treści

ŚWIETLICA

O SZKOLE

Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom od poniedziałku do piątku
7.00 - 15.30

Informacji nt. pracy świetlicy oraz dowozów udzialają:
p. Magdalena Latańska i p. Elżbieta Jesionek.


 • Ze świetlicy i opieki wychowawców korzystają wszyscy uczniowie szkoły.
 • Szczególną opieką otacza się uczniów dojeżdżających oraz zapisanych do świetlicy przez rodziców.
 • Dzieci i młodzież z okolicznych miejscowości dowożą 4 autobusy.
 • Plan dowozów jest tak opracowany, aby po skończonych zajęciach uczniowie mogli odjechać do domu.
 • Świetlica prowadzi dożywianie (obiad, gorący napój). Obiady są urozmaicone i pożywne.
 • Dziennie wydaje się około 170 obiadów. Dla 70% uczniów obiady finansuje opieka społeczna.
 • W świetlicy prowadzone są zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym oraz rozwijające różne zainteresowania.
 • Pod opieką wychowawców uczniowie mogą odrabiać prace domowe i przygotowują się do lekcji.
 • Świetlica dysponuje komputerami z dostępem do internetu, tabletami, sprzętem audiowizualnym, sprzętem sportowym, kącikiem książki (słowniki, encyklopedie, atlasy), czasopismami dla dzieci i młodzieży, dużym wyborem gier planszowych, itp.

ZADANIA ŚWIETLICY: EDUKACJA, WYCHOWANIE i OPIEKA

Świetlica realizuje zadania poprzez: pomoc w odrabianiu prac domowych, zajęcia czytelnicze, zajęcia wyrównawcze,
zabawy i gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne i techniczne, projekcję filmów dydaktycznych, itp.
REGULAMIN ŚWIETLICY

 • Wszyscy uczniowie szkoły w Dobrej mogą korzystać ze świetlicy szkolnej w godz. 7.00 - 15.00.
 • Uczniowie uczestniczący w zajęciach w świetlicy nie opuszczają jej bez powiadomienia wychowawcy.
 • Uczniowie korzystający z kącika zabaw i gier pozostawiają po sobie porządek.
 • Uczniowie powinni dbać i szanować wyposażenie świetlicy (tablety, sprzęt audiowizualny, gry, zabawki).
 • W porze posiłków w świetlicy przebywają tylko uczniowie z nich korzystający.


© Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej. Wszelkie materiały zastrzeżone.
Strona monitorowana przez Google.
Wróć do spisu treści