DYREKCJA - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej

Przejdź do treści

DYREKCJA

O SZKOLE

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Marek Milczarek

Z-ca dyrektora
mgr Danuta Zgolińska

Z-ca dyrektora
mgr Iwona Chwiałkowska
Wróć do spisu treści