DYREKCJA - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej

zspdobra@dobra24.pl   tel./fax: 63 279 40 27
Przejdź do treści

DYREKCJA

O SZKOLE

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Marek Milczarek

Z-ca dyrektora
mgr Danuta Zgolińska

Z-ca dyrektora
mgr Iwona Chwiałkowska
Wróć do spisu treści