STOŁÓWKA - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej

zspdobra@dobra24.pl   tel./fax: 63 279 40 27
Przejdź do treści

STOŁÓWKA


Godziny wydawania obiadów
11.40 - 13.00

Cena obiadu - 4 zł
Wpłaty w sekretariacie (do 15 dnia każdego miesiąca).

Cena herbaty (za 1 miesiąc) - 2 zł
Wpłaty w świetlicy szkolnej.

Numer konta: 30 8557 0009 0300 0169 2003 0001
 tytułem: wpłata za obiady (klasa, imię i nazwisko dziecka), za miesiąc …

Zwrot za obiad odliczany będzie w przypadku, gdy rodzic zgłosi nieobecność dziecka
w sekretariacie telefonicznie (63 279 40 27) lub osobiście i jest ona dłuższa niż 1 dzień.
Nie ma odliczeń za pojedyncze dni nieobecności ucznia (zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ZS-P w Dobrej).
Zapisy i składanie deklaracji na obiady u wychowawcy klasy.

SZCZEGÓŁY JADŁOSPISU DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW + ALERGENÓW
W związku z obowiązkiem stosowania m.in. przez placówki przedszkolne, od dnia 13.12.2014 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011, które mówi o obowiązku przekazywania konsumentom informacji na temat obecnych w serwowanej żywności alergenów lub innych substancji mogących powodować alergię, zamieszczamy wykaz 14 alergenów - substancji i produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji.
Informacje o obecności poszczególnych alergenów podawane będą w codziennym jadłospisie.

14 ALERGENÓW WYMAGAJĄCYCH UWZGLĘDNIENIA W OPISIE:
1. Ziarna zbóż zawierające gluten, tzn. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, pszenica kamut, a także ziarna odmian hybrydowych powyższych zbóż, jak również produkty przygotowane na ich bazie. 2.
Skorupiaki oraz produkty przygotowane na ich bazie. 3. Jaja oraz produkty przygotowane na ich bazie. 4. Ryby oraz produkty przygotowane na ich bazie. 5. Orzeszki ziemne oraz produkty przygotowane na ich bazie. 6. Ziarna sojowe oraz produkty przygotowane na ich bazie. 7. Mleko oraz produkty przygotowane na jego bazie (łącznie z laktozą). 8. Orzechy z drzew orzechowych, tj. migdały (Amygdalus communis L), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzechy pekan (Carya illinoinensis (Wangenh), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), orzechy pistacjowe (Pistacia vera), orzechy makadamia lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia) oraz produkty przygotowane na ich bazie. 9. Seler oraz produkty przygotowane na jego bazie. 10. Gorczyca oraz produkty przygotowane na jej bazie. 11. Ziarna sezamowe oraz produkty przygotowane na jego bazie. 12. Dwutlenek siarki oraz siarczyny w stężeniach wyższych niż 10 mg/kg lub 10 mg/l w przybliżeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców. 13. Łubiny oraz produkty przygotowane na ich bazie. 14. Mięczaki oraz produkty przygotowane na ich bazie.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.


Wróć do spisu treści