SEKRETARIAT - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej

zspdobra@dobra24.pl   tel./fax: 63 279 40 27
Przejdź do treści

SEKRETARIAT

O SZKOLE

REFERENT
Iwona Gręzicka

DIETETYK
Iwona Moksik

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
7.30 - 15.30

-------------------------------------------------------------------------------------------

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW
- 1 dziecko - 50 zł
- 2 i kolejne dziecko - 25 zł

-------------------------------------------------------------------------------------------

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE - 55
(nie ma dzieci zwolnionych)

Polisa: EDU-A/P nr 090985
(rok szk. 2020/2021)

W przypadku wystąpienia szkody, prosimy o jej zgłoszenie do NAU SA, wybierając formę kontaktu:
  • online: www.nau.pl/szkody/
  • e-mail: szkody.nnw@nau.pl
  • telefon: 22 584 10 00
  • fax: 22 350 73 16
  • list: Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa

Aby zgłosić szkodę niezbędne jest podanie kilku istotnych informacji:
  • danych osobowych ubezpieczonego i zgłaszającego szkodę
  • nr polisy
  • opisu okoliczności powstania szkody
  • dokumentacji medycznej i ewentualnie oryginałów rachunków lub faktur związanych z powypadkowym leczenie

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z opiekunem szkoły -
Kamil Olejnik (tel. 697 024 019) lub pod nr tel. 22 584 10 03

WPŁATY
Uczniowie wpłat dokonują w sekretariacie szkoły.
Składki można wpłacać na konto Rady Rodziców przy ZS-P w Dobrej
(nie mylić z kontem Rady Rodziców Przedszkola)
33 8557 0009 0307 6281 2003 0001
Wróć do spisu treści