OFERTA - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej

zspdobra@dobra24.pl   tel./fax: 63 279 40 27
Przejdź do treści

OFERTA

O SZKOLE
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

 • Tworzymy szkołę przyjazną i bezpieczną.
 • Szanujemy prawo każdego ucznia do odmienności poglądów.
 • Przywiązujemy dużą wagę do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
 • Opracowaliśmy i realizujemy program wychowawczy, program profilaktyki, procedury postępowania w sytuacjach zagrożeń.
 • Systematycznie podnosimy poziom nauczania i wychowania; uczymy kreatywnego myślenia.
 • W dydaktyce stosujemy nowoczesne metody aktywizujące; analizujemy skuteczność dydaktyczną.
 • Od najmłodszych lat uczymy języków obcych (angielski i niemiecki).
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych, a zajęcia w-f w hali sportowej.
 • Posiadamy kompleks boisk sportowych "Orlik".
 • Korzystamy z nowoczesnej bazy dydaktycznej, tj. tablety, laptopy, tablice interaktywne, projektory, sprzęt nagłaśniający i audiowizualny.
 • Rozbudzamy i rozwijamy indywidualne zainteresowania uczniów.
 • Oferujemy bogatą ofertę konkursów przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych.
 • Uczniowie chętnie biorą udział w licznych konkursach, olimpiadach, festiwalach, zawodach sportowych; osiągają sukcesy na szczeblu powiatu, rejonu i województwa.
 • Organizujemy zewnętrzny system badań umiejętności uczniów.
 • Prowadzimy zajęcia kół zainteresowań oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu.
 • Bierzemy udział w realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską.
 • Dużym atutem szkoły jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna; większość nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu, stale dokształca się i doskonali warsztat pracy; wielu jest egzaminatorami.
 • Uczymy obcowania z kulturą, stąd cykliczne wyjazdy do kina, teatru, muzeum, opery, itp.
 • Organizujemy wycieczki krajoznawcze i zielone szkoły.
 • Prężnie działa Samorząd Uczniowski, który pomaga w organizacji imprez i uroczystości; bierze udział w ogólnopolskich akcjach oraz konkursach; uczniowie chętnie i aktywnie biorą udział w życiu szkolnym.
 • Zapewniamy opiekę pedagoga, logopedy, terapeuty i higienistki szkolnej.
 • Świetlica szkolna pełni rolę opiekuńczą i wychowawczą; organizuje zajęcia świetlicowe oraz dowozy i odwozy uczniów; prowadzi sklepik szkolny; połączona jest ze stołówką (smaczne i niedrogie obiady).
 • Współpracujemy ze szkołami na Ukrainie i w Niemczech; odwiedzają nas uczniowie i nauczyciele ze szkół ukraińskich oraz niemieckich; nasi uczniowie także wyjeżdżają i poznają życie na Ukrainie i w Niemczech.
 • Współpracujemy z: Urzędem Miejskim w Dobrej, Centrum Kultury, Biblioteką Publiczną, Policją, Strażą Pożarną, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, parafią, innymi szkołami w kraju i za granicą, sponsorami.
 • Bierzemy udział w corocznych Ogólnopolskich Zlotach Szkół Sienkiewiczowskich.
 • Korzystamy z dziennika elektronicznego Librus Synergia.
 • W całej szkole działa bezprzewodowa sieć internetowa.
 • Na terenie szkoły i wokół niej jest bezpiecznie (cały teren szkoły objęty jest monitoringiem).
Wysoka jakość pracy szkoły sprawia, że cieszymy się
bardzo dobrą opinią w środowisku lokalnym.
Często gościmy na łamach prasy lokalnej.
Kultywujemy tradycje narodowe, regionalne i szkolne.
Do ważnych wydarzeń w szkole należą:
UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO, DZIEŃ CHŁOPAKA, UDZIAŁ W AKCJI "SPRZĄTANIE ŚWIATA", ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY, DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ, ŚLUBOWANIE KLAS 1, ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI, ANDRZEJKI - WIECZÓR WRÓŻB I ZABAWY, UDZIAŁ W AKCJI "GÓRA GROSZA", MIKOŁAJKI, ODPUST W PARAFII, UDZIAŁ W AKCJI "POGOTOWIE ŚW. MIKOŁAJA", WIGILIA SZKOLNA Z JASEŁKAMI, CHOINKA NOWOROCZNA, DZIEŃ BABCI I DZIADKA, WALENTYNKI, DZIEŃ KOBIET, POWITANIE WIOSNY, DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH, DZIEŃ ZIEMI, DZIEŃ ZDROWIA, ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA, DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH, DZIEŃ PAPIESKI, DZIEŃ MATKI I OJCA, DZIEŃ DZIECKA - FESTYN RODZINNY, BAL SZKOLNY, DNI DOBREJ, WYCIECZKI, ZIELONE SZKOŁY, WYJAZDY DO KINA, TEATRU, MUZEUM I OPERY, UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKICH ZLOTACH SZKÓŁ SIENKIEWICZOWSKICH, WIZYTA GOŚCI ZE SZKÓŁ ZZA GRANICY (UKRAINA, NIEMCY), DYSKOTEKI, AKCJE CHARYTATYWNE, OLIMPIADY I KONKURSY, ZAWODY SPORTOWE, UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO
Wróć do spisu treści