RADA RODZICÓW - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej

Przejdź do treści

RADA RODZICÓW

O SZKOLE

Przewodnicząca Rady Rodziców - Beata Kmieć

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Składka na Radę Rodziców
(rok szkolny 2017/18)

35 zł
(za 1 i 2 dziecko, zwolnione z opłat jest 3 i kolejne dziecko,
będące uczniem ZS-P w Dobrej)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Składka na ubezpieczenie - 47 zł


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na konto bankowe lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

NUMER KONTA BANKOWEGO
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie Oddział w Dobrej
33 8557 0009 0307 6281 2003 0001

KONTAKT DO RADY RODZICÓW
Beata Kmieć tel. 609 172 141
SZKOLNA RADA RODZICÓW - rok szkolny 2017/18
1a SP
1b SP
2a SP
3a SP
3b SP
3c SP
3d SP
4a SP
4b SP
4c SP
5a SP
5b SP
6a SP
6b SP
7a SP
7b SP
2a G
2b G
3a G
3b G

Sylwia Kołuda
Emilia Zagozda
Mariola Wlazło
Paulina Rosiak
Anna Gebler
Emilia Malczewska
Milena Wertlewska
Monika Grzelewska
Barbara Sikorska
Magdalena Gierłowska
Anna Grzesiak
Monika Kosobudzka-Wesołowska
Ilona Kwiatkowska
Dagmara Jagieła
Marta Kaliszak
Małgorzata Ziętek
Wioletta Olas
Agnieszka Kustosz
Iwona Rybikowska
Monika Grzelewska
PREZYDIUM RADY RODZICÓW
Przewodnicząca
Zastępca Przewodniczącej
Skarbnik
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek
Przedstawiciel Rady Rodziców Przedszkola

Beata Kmieć
Marta Kaliszak
Ilona Kwiatkowska
Monika Kosobudzka-Wesołowska
Anna Grzesiak
Ada Wielogórska
Agnieszka Kustosz
Agnieszka Gawron
Agnieszka Pietrzak
© Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej. Wszelkie materiały zastrzeżone.
Strona monitorowana przez Google.
Wróć do spisu treści