RADA RODZICÓW - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej

Przejdź do treści

RADA RODZICÓW

O SZKOLE

Przewodnicząca Rady Rodziców - Beata Kmieć

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Składka na Radę Rodziców
(rok szkolny 2017/18)

35 zł
(za 1 i 2 dziecko, zwolnione z opłat jest 3 i kolejne dziecko,
będące uczniem ZS-P w Dobrej)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Składka na ubezpieczenie - 47 zł


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na konto bankowe lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

NUMER KONTA BANKOWEGO
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie Oddział w Dobrej
33 8557 0009 0307 6281 2003 0001

KONTAKT DO RADY RODZICÓW
Beata Kmieć tel. 609 172 141
SZKOLNA RADA RODZICÓW - rok szkolny 2018/19
1a SP
1b SP
2a SP
2b SP
3a SP
4a SP
4b SP
4c SP
4d SP
5a SP
5b SP
6a SP
6b SP
7a SP
7b SP
8a SP
8b SP
3a G
3b G


PREZYDIUM RADY RODZICÓW
Przewodnicząca
Zastępca Przewodniczącej
Skarbnik
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek
Przedstawiciel Rady Rodziców Przedszkola


© Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej. Wszelkie materiały zastrzeżone.
Strona monitorowana przez Google.
Wróć do spisu treści