RADA RODZICÓW - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej

zspdobra@dobra24.pl   tel./fax: 63 279 40 27
Przejdź do treści

RADA RODZICÓW

O SZKOLE

Przewodnicząca Rady Rodziców - Beata Kmieć

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Składka na Radę Rodziców
- za 1 dziecko - 40 zł
- za 2 dziecko - 25 zł
(3 i kolejne dziecko, będące uczniem ZS-P w Dobrej, zwolnione z opłat)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na konto bankowe lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

NUMER KONTA BANKOWEGO
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie Oddział w Dobrej
33 8557 0009 0307 6281 2003 0001

KONTAKT DO RADY RODZICÓW
Beata Kmieć tel. 609 172 141
Wróć do spisu treści