AKTUALNOŚCI - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej

Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI

Z ŻYCIA SZKOŁY
GALERIA ZDJĘĆ
8 grudnia 2017 r. odbyła się I edycja szkolnego konkursu języka angielskiego "MISTRZ SŁÓWEK". Konkurs skierowany był do uczniów klas 5, 6 i 7 szkoły podstawowej i miał formę testu pisemnego obejmującego różnego rodzaju zadania sprawdzające znajomość słownictwa. Uczniowie mieli ponad miesiąc na opanowanie słówek i wyrażeń z różnych kręgów tematycznych (np. człowiek, dom, szkoła, praca, itp.). Do rywalizacji o tytuł Mistrza Słówek przystąpiło 32 uczniów.
Wyniki konkursu: Klasy 5 I miejsce - Martyna Wesołowska (kl. 5b), II miejsce - Martyna Milczarek (kl. 5b), III miejsce - Beata Kosobudzka (kl. 5b);
Klasy 6 I miejsce - Karolina Koszela (kl. 6a), II miejsce - Dominika Rawińska (kl. 6a), III miejsce - Julia Kaczewiak (kl. 6b);
Klasy 7 I miejsce - Kamil Antosik (kl. 7a), II miejsce - Oliwia Adamiak (kl. 7a), III miejsce - Dobrosława Kaliszak (kl. 7b).
Wręczenie nagród za miejsca I-III oraz dyplomów za udział pozostałym uczestnikom konkursu odbędzie się w piątek 22 grudnia. Gratulujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie i mamy nadzieję, że na stałe wpisze się on w harmonogram imprez w naszej szkole. Organizatorami konkursu byli nauczyciele języka angielskiego: p. Barbara Oleksy, p. Anna Kleśta i p. Tomasz Marciniak.
WYRÓŻNIENIA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO "MULTITEST"
W październiku 2017 r. w klasach 4-7 szkoły podstawowej oraz 2 i 3 gimnazjum odbył się ogólnopolski konkurs języka angielskiego MULTITEST 2017.
Konkurs zorganizowany był przez Centrum Edukacji Szkolnej i miał formę testu wielokrotnego wyboru sprawdzającego znajomość słownictwa i zagadnień gramatycznych oraz umiejętność rozumienia tekstu pisanego. W konkursie wzięło udział około 4000 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski. W dniu 6 grudnia otrzymaliśmy wyniki. Spośród 33 uczniów naszej szkoły, którzy uczestniczyli w tym ogólnopolskim konkursie, trzy uczennice otrzymały dyplomy wyróżnienia. Są to: Martyna Milczarek i Martyna Wesołowska (kl. 5b) oraz Zofia Gierłowska (kl. 4c). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w konkursach języka angielskiego.
WYRÓŻNIENIE W POWIATOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
Uczennica klasy 3a SP - Łucja Łukaszczyk otrzymała wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym pt. "Żyj w realu". Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Miłaczewie. Jury z nadesłanych prac plastycznych wybrało najciekawsze i najtrafniej oddające tematykę konkursu przyznając trzy nagrody i jedno wyróżnienie w każdej z dwóch kategorii (kl. 1-2 oraz 3-4 SP). Łucja otrzymała dyplom oraz nagrody rzeczowe, wzięła również udział w uroczystym podsumowaniu zorganizowanym 5 grudnia 2017 r. dla laureatów konkursu i ich opiekunów. Uczennicę do konkursu przygotowała p. Justyna Piestrzyńska.
Popołudnie i wieczór 29 listopada uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum spędzili na tańcach, wróżbach i przepowiedniach. Niecodziennym czarem emanowało wnętrze jednej z izb lekcyjnych, gdzie Samorząd Uczniowski urządził SALON WRÓŻB. Wszystkie chętne osoby mogły poddać się magicznym siłom wróżb andrzejkowych. Pieczę nad salą andrzejkową sprawowały szkolne wróżki i tarocistki. Pochłonięci poznawaniem przyszłości nie zapomnieliśmy również o dobrej zabawie. Andrzejkowa atmosfera magii i wróżb będzie obecna w pamięci uczniów przez cały kolejny rok.
Weronika Szczepaniak - uczennica klasy 3 naszego gimnazjum, zajęła 1 miejsce w rejonowym konkursie plastycznym "Moje marzenia", zorganizowanym przez Państwowe Liceum Plastyczne w Kościelcu. Konkurs skierowany był do uczniów klas 3 gimnazjum. Wzięło w nim udział ponad 50 uczestników. W dniu 24 listopada 2017 r. Weronika wraz z dwiema koleżankami - Sandrą Ziętek i Anną Graczyk, wzięły udział w uroczystym wernisażu oraz podsumowaniu konkursu. Miały również okazję zwiedzić szkołę, która mieści się w przepięknym zabytkowym pałacu. Wyjazd ten był dla uczennic bardzo miłym i cennym doświadczeniem - i być może zachęci je do wybrania liceum plastycznego jako kolejnego etapu swojej edukacji. Laureatce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Uczennice do konkursu przygotowała p. Justyna Piestrzyńska.
WYCIECZKA DO WARSZAWY
22 listopada 2017 r. 55 uczniów klas 4 wraz opiekunami wyjechało na wycieczkę do Warszawy. Program wycieczki obejmował zwiedzanie Starego Miasta, przejazd Traktem Królewskim, seans pt. "Słoneczna podróż" w Planetarium Niebo Kopernika oraz ponad 2-godzinną wizytę w Centrum Nauki Kopernik. Opiekunowie wycieczki: p. Grażyna Pająk, p. Barbara Oleksy, p. Justyna Piestrzyńska, kierownik wycieczki - p. Elżbieta Jesionek.
W dniach 5-13 listopada 2017 r. w naszej szkole i gminie gościliśmy 6 uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły w Kyrnasówce z Ukrainy (rejon Winnicy) wraz z opiekunką p. Tatianą Honta. Wymiana uczniów z Ukrainą odbywa się co rok. Celem jej jest poznanie polskiej i ukraińskiej tradycji oraz kultury, form zajęć w naszej szkole oraz nawiązanie nowych przyjaźni. Goście z Ukrainy podczas pobytu poznawali naszą historię, zwiedzali ciekawe miejsca. Dziećmi ukraińskimi zaopiekowali się uczniowie naszej szkoły: Karolina Nowakowska, Szymon Antosik, Antoni Cerbst, Wiktor Gebler, Andżelika Grzesiak i Klaudia Nowakowska. Program wizyty obejmował: powitanie, zwiedzanie gminy Dobra, wspólne lekcje, wycieczki do Wrocławia, Warszawy i Chełmna nad Nerem, wyjazd na termy w Uniejowie, spotkanie w Starostwie Powiatowym w Turku. Goście z Ukrainy wzięli także udział w akademii z okazji Święta Niepodległości, gdzie zaprezentowali się w programie artystycznym. Podsumowaniem pobytu było spotkanie w świetlicy i wspólny poczęstunek, składający się z tradycyjnych potraw polskich i ukraińskich przygotowanych przez rodziny polskie oraz p. Tatianę Honta.
13 listopada 2017 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Uroczystość rozpoczęto od hymnu państwowego, a następnie uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum zaprezentowali część artystyczną, która dla wszystkich była lekcją patriotyzmu. Chór szkolny zadbał o oprawę muzyczną. W radosnych obchodach Święta Niepodległości uczestniczyli nasi przyjaciele ze szkoły w Kyrnasówce na Ukrainie, którzy corocznie goszczą w naszej szkole.
NAGRODA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Instytut Goethego w Warszawie we współpracy z Wydawnictwem LektorKlett realizuje projekt "Erlebnisreise mit Deutsch / Z niemieckim w drogę". Jego celem jest promocja języka niemieckiego wśród uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. W ramach projektu w październiku uczniowie klas 6 i 7 wzięli udział w konkursie, polegającym na wykonaniu kartki z wakacji, nawiązującej do tytułu projektu. Na kartce pocztowej znalazł się również krótki tekst w języku niemieckim - pozdrowienia z wakacji. W dniu 8 listopada 2017 r. zostały opublikowane wyniki konkursu. Nagrodą jest pudełko - Erlebnisreisebox - z materiałami edukacyjnymi do pracy na lekcjach języka niemieckiego. Do konkursu przystąpiły 3 grupy:  1 grupa - klasa 6a w składzie: Dzikowska Martyna, Frątczak Amelia, Jesionek Alicja, Nowak Żaneta, Smolińska Dominika, 2 grupa - klasa 7 w składzie: Adamiak Oliwia, Dudek Wiktoria, Gebler Wiktor, Gil Maciej, Kaczmarek Iga, 3 grupa - klasa 7  w składzie: Antosik Kamil, Kaliszak Dobrosława, Kustosz Igor, Piasecka Marta, Wielgórski Igor. Opiekunami projektu były nauczycielki języka niemieckiego: Adrianna Estemberg-Palczewska i Marzena Sobieracka. Gratulujemy uczniom klasy i życzymy dalszych sukcesów w nauce języka niemieckiego.
8 listopada 2017 r. uczniowie klas 2 naszego gimnazjum wzięli udział w Powiatowym Konkursie Języków Obcych "Language Abenteuer" zorganizowanym w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich. Konkurs miał formę gry miejskiej, w której podzieleni na zespoły uczniowie poruszali się po terenie ZSR szukając zaznaczonych na mapie punktów orientacyjnych, w których rozwiązywali różnego rodzaju zadania sprawdzające znajomość języka angielskiego i niemieckiego oraz wiedzę o krajach anglo- i niemieckojęzycznych. Udział w konkursie był dla naszych uczniów nie tylko szansą na sprawdzenie swojej wiedzy i rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, ale także na wspólną zabawę dzięki licznym niespodziankom przygotowanym przez gospodarzy przedsięwzięcia. I miejsce zdobyła drużyna Oliwiera Arenta i Mateusza Ćwieka. W składzie zespołu, który zajął II miejsce znalazła się Danuta Witaszczyk. Z kolei drużyna Andżeliki Dzikowskiej i Kingi Stasiak zajęła III miejsce. Opiekę nad uczniami sprawowała nauczycielka języka angielskiego p. Barbara Oleksy.
Jak co roku, w okresie Wszystkich Świętych Samorząd Uczniowski udaje się na cmentarz parafialny w Dobrej, aby uczcić pamięć zmarłych pracowników szkoły. Wcześniej odbywa się dobrowolna zbiórka zniczy wśród uczniów. Również w tym roku, we wtorek 31 października, 13-osobowa grupa uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum wraz opiekunem p. Barbarą Woźniak udała się na wspomniany cmentarz, gdzie zapaliła znicze na grobach zmarłych nauczycieli i innych pracowników szkoły.
WYRÓŻNIENIE W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
Paulina Kwiatkowska - uczennica klasy 2 gimnazjum, zdobyła wyróżnienie w wojewódzkim konkursie fotograficznym "Piękno przyrody Wielkopolski", zorganizowanym przez Fundację Biblioteki Ekologicznej oraz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Poznaniu. Na konkurs wpłynęło ok. 400 fotografii ze szkół województwa wielkopolskiego. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród uczestnikom konkursu, połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej, odbyło się w dniu 26 października 2017 r. w Poznaniu. Opiekunem uczennicy był p. Dariusz Piestrzyński.
25 października 2017 r. odbył się szkolny konkurs wiedzy o Polsce. Został on zorganizowany przez świetlicę szkolną w ramach jednego z zagadnień planu pracy "Polska - Moja Ojczyzna". Konkurs odbył się  na dwóch poziomach, w których wzięli udział: KLASY 4-6 Adam Janiszewski (kl. 4a), Antoni Cerbst (kl. 4c), Natalia Wojtasik (kl. 5a), Karina Wielgórska (kl. 5a), Martyna Milczarek (kl. 5b), Karolina Zielińska (kl. 5b), Martyna Wesołowska (kl. 5b), Beata Kosobudzka (kl. 5b), Piotr Włodarski (kl. 6b), Iga Cieślak (kl. 6b), Aneta Gil (kl. 6b), Zuzanna Wutka (kl. 6b); KLASY 7 i GIMNAZJUM Donata Zegarska (kl. 7a), Maciej Gil (kl. 7a), Natalia Łyskanowska (kl. 2b G), Natalia Janiaczyk (kl. 2b G), Paulina Kwiatkowska (kl. 2b G), Andżelika Dzikowska (kl. 2b G), Kinga Stasiak (kl. 2b G), Norbert Graczyk (kl. 3a G), Anna Graczyk (kl. 3a G), Weronika Frącala (kl. 3a G), Paulina Piasecka (kl. 3a G), Weronika Błaszczyk (kl. 3a G).
LAUREACI: KLASY 4-6 1 miejsce - Martyna Wesołowska (kl. 5b), 2 miejsce - Beata Kosobudzka (kl. 5b), 3 miejsce - Martyna Milczarek (kl. 5b); KLASY 7 i GIMNAZJUM 1 miejsce - Anna Graczyk (kl. 3a G), 2 miejsce - Norbert Graczyk (kl. 3a G), 3 miejsce - Paulina Piasecka (3a G).
Wszystkim gratulujemy. Konkurs został przeprowadzony przez panie: Annę Szczecińską i Elżbietę Jesionek.
18 października 2017 r. uczniowie klas 5a, 5b i 6a wraz z opiekunami: p. Ewą Czerwińską, p. Dorotą Górską, p. Edytą Górską oraz p. dyrektorem Markiem Milczarkiem udały się wycieczkę do Warszawy. Ten piękny i słoneczny dzień rozpoczęliśmy od spaceru po Łazienkach Królewskich. Uczestnicy wycieczki zachwycali się florą i fauną parku, chętnie pozując do zdjęć i oddając się zabawie. Następnie udaliśmy się na Stare Miasto, skąd wyruszyliśmy na spacer po Warszawie. Z entuzjazmem podziwialiśmy Kolumnę Zygmunta, Zamek Królewski czy pomnik Warszawskiej Syrenki. Na Placu Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza mieliśmy okazję być świadkami  zmiany warty. Kulminacyjnym punktem wyprawy okazał się spektakl "Alicja w Krainie Czarów", który mogliśmy oglądać w Teatrze Muzycznym Roma. Gra aktorów, fantazyjne kostiumy, wyjątkowa muzyka i bajkowa scenografia tworzyły niezwykły nastrój i klimat. Uczniowie wspólnie z aktorami mieli okazję udać się do niezwykłej krainy bajecznego świata. Nowy sposób przedstawienia historii małej dziewczynki Alicji to początek przygody uczniów, która jest wspaniałą atrakcją w odbiorze dzieła literackiego, a w przyszłości może przerodzić się w miłość do teatru. Po zakończeniu spektaklu pełni wrażeń i energii udaliśmy się na plac przed Pałacem Kultury i Nauki, gdzie czekał na nas autokar. Wszyscy w znakomitych humorach, przy akompaniamencie muzyki wracali do domu.
17 października 2017 r. rankiem 46 uczniów naszej szkoły wraz opiekunami wyjechało na wycieczkę do Warszawy.
Już po godz. 10.00 weszliśmy na Stadion Narodowy, gdzie z punktu widokowego obejrzeliśmy płytę stadionu, trybuny oraz wysłuchaliśmy wiele ciekawych informacji o tym pięknym, sportowym obiekcie. Następnie po kupieniu biletów jechaliśmy nową linią metra ze stacji Stadion Narodowy do stacji CNK. Po sensie w Planetarium "Niebo Kopernika" udaliśmy się do Centrum Nauki Kopernik, gdzie świetnie bawiliśmy się poznając prawa nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. W Centrum spędziliśmy prawie trzy godziny. Po obiedzie chwila relaksu na Starówce, a w drodze powrotnej obowiązkowo zatrzymaliśmy się w McDonald's. Do Dobrej wróciliśmy trochę zmęczeni, ale szczęśliwi i wzbogaceni o wiedzę, jaką zdobyliśmy w Centrum Nauki Kopernik.
Opiekunowie wycieczki: p. Katarzyna Włodarczyk, p. Danuta Wypiór, p. Iwona Chwiałkowska, kierownik wycieczki - p. Dariusz Piestrzyński.
PODSUMOWANIE SZKOLNYCH KONKURSÓW PLASTYCZNYCH
25 września 2017 r. w naszej szkole odbyło się podsumowanie etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Przeczytałeś? - Namaluj! Scena z mojej ulubionej książki", którego organizatorem był Wielkopolski Kurator Oświaty. Konkurs skierowany był do uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej. Laureaci etapu szkolnego: 1 miejsce - Gabriela Urbaniak (kl. 7b), 2 miejsce - Martyna Milczarek (kl. 5b), 3 miejsce - Dawid Ławniczak (kl. 5a), wyróżnienia - Adrian Jańczak (kl. 4c), Adrian Kaźmierski (kl. 5a) i Żaneta Nowak (kl. 6a). Prace plastyczne Gabrysi Urbaniak i Martyny Milczarek awansowały do etapu wojewódzkiego.

13 października 2017 r. odbyło się podsumowanie etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Bądź EKO, działaj EKO!" pod hasłem "Walka ze smogiem", którego organizatorem był Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Konkurs skierowany był do uczniów klas 0-7 szkoły podstawowej i 2-3 gimnazjum. Uczniowie, których prace awansowały do etapu wojewódzkiego: Andżelika Guderczyk, Alicja Wojtasik, Klaudia Maciejewska, Bartosz Białek (kl. 0a), Iga Sasiak, Liliana Maciejewska, Julia Błaszczyk, Michalina Wesołowska (kl. 0b), Anna Kołuda, Jakub Gonczarewicz (kl. 1a), Igor Frątczak, Alicja Mila, Mikołaj Maciejewski, Amelia Becalik, Maja Frącala, Bartosz Szydłowski (kl. 2a), Kalina Kośla, Laura Łukaszczyk, Łucja Łukaszczyk, Oliwia Łukaszczyk (kl. 3a), Konrad Kosowski (kl. 3b), Natasza Glinkowska (kl. 3c), Maja Herman, Kinga Idziak (kl. 3d), Adrian Jańczak (kl. 4c), Martyna Wesołowska (kl. 5b), Żaneta Nowak (kl. 6a), Natalia Jańczak (kl. 7a), Gabriela Urbaniak (kl. 7b), Ewa Stasiak (kl. 3a G). Szkolnym koordynatorem konkursu była p. Justyna Piestrzyńska, we współpracy z p. Grażyną Łukasik i wychowawcami klas 1-3 SP.

20 października 2017 r. odbyło się podsumowanie etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Bądźmy zdrowi", którego organizatorem jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjum. Nagrodzeni uczniowie: 1 miejsce - Ewa Stasiak (kl. 3a), 2 miejsce - Aleksandra Wutka (kl. 3a), 3 miejsce - Kinga Stasiak i Andżelika Dzikowska (kl. 2b), wyróżnienie - Filip Grzelewski (kl. 3b). Zwycięska praca Ewy Stasiak została przesłana do etapu powiatowego konkursu. Gratulujemy! Prace plastyczne zostały wykonane pod kierunkiem p. Justyny Piestrzyńskiej.
13 października 2017 r. w ZS-P w Dobrej obchodziliśmy dwie uroczystości: Dzień Edukacji Narodowej i Ślubowanie klas 1 SP.
Pod okiem wychowawczyń: p. Agnieszki Maciejewskiej i p. Danuty Rozmus, pierwszaki zostały przyjęte w poczet "świeżo upieczonych" uczniów, dla których rozpoczęła się nowa szkolna przygoda. Aktu ślubowania dokonał p. dyrektor Marek Milczarek. W uroczystości uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy oraz zaproszeni goście: ks. prałat Zygmunt Chromiński, burmistrz Dobrej Andrzej Piątkowski, z-ca burmistrza Jacek Gajewski, przewodnicząca Rady Rodziców Beata Kmieć.
W drugiej części imprezy dzieci oraz młodzież mieli okazję podziękować wszystkim pedagogom za ciężką pracę i trud włożony w ich edukację, wychowanie oraz opiekę. Z okazji Święta Edukacji Narodowej uczniowie klas czwartych szkoły podstawowej przygotowali występy artystyczne, podczas których śpiewająco wypowiedzieli się na temat szkolnego życia oraz pracy nauczycieli. Nad całością występu czuwały: p. Elżbieta Jesionek, p. Grażyna Pająk i p. Justyna Piestrzyńska; oprawę muzyczną przygotowała p. Marlena Jesionek, a dekorację p. Justyna Piestrzyńska.
4 października 2017 r. odbyła się pielgrzymka do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, w której wzięło udział ok. 3 tyś. gimnazjalistów z diecezji włocławskiej. Na zjeździe młodzieży nie zabrakło też uczniów klas 3 gimnazjum z Dobrej. Młodzież przybyła do Lichenia, aby prosić o łaski przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania. O godz. 11.00 odbyła się konferencja ks. Jakuba Bartczaka, a następnie o godz. 12.00 rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem ks. bp Wiesława Alojzego Meringa. Homilię do zgromadzonych w świątyni gimnazjalistów wygłosił ks. Jakub Bartczak, który zwrócił uwagę na fakt, że wszyscy powinni pogłębiać swoją wiedzę poprzez katechezę, czytanie Pisma Świętego oraz uczestnictwo we Mszy św. Tuż przed zakończeniem Eucharystii zostały poświęcone różańce, które otrzymał każdy gimnazjalista. Przed i w czasie Mszy św. młodzież miała możliwość przystąpienia do sakramentu pojednania. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: p. Katarzyna Włodarczyk, p. Iwona Krawczyk, p. Paweł Janicki oraz ks. Mateusz Szurgot.
29 września 2017 r. uczniowie klas 7 byli na wycieczce w Państwowej Straży Pożarnej w Turku. Opiekunem grupy była p. Barbara Bartosik.
UDZIAŁ UCZNIÓW W BICIU REKORDU POLSKI W AEROBIKU GRUPOWYM
29 września 2017 r. uczennice klas 6: Oliwia Chorąziak, Iga Cieślak, Julia Dzikowska, Martyna Dzikowska, Amelia Frątczak, Wiktoria Gabryś, Kinga Gibasiewicz, Aneta Gil, Julia Kaczewiak, Amelia Kołodziejczyk, Magdalena Kos, Justyna Pajor, Dominika Smolińska, Zuzanna Wutka wraz z opiekunem p. Elżbietą Jesionek uczestniczyły w wydarzeniu sportowym pod nazwą "Ustanowienie rekordu Polski w aerobiku grupowym" w Turku na Stadionie Tysiąclecia. Wydarzenie zostało zorganizowane przez stowarzyszenie Kopernik Plus w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Wspólne ćwiczenia prowadziła Agnieszka Matczak cheerleaderka "Lecha" Poznań, instruktorka fitness. Była super zabawa.
W dniach 26-27 września 2017 r. po raz kolejny odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza, w tym roku organizowany w ramach Europejskiego Dnia Sportu. Jest to największy turniej piłkarski na naszym orliku. W tym roku wzięło udział rekordowo 18 zespołów i ponad 160 chłopców i dziewczynek.
We wtorek rozgrywki były prowadzone w klasach 4-5. W turnieju dziewczynek wystąpiło 5 zespołów (Stokrotki, Nieprzygotowane, Nieznajome, Super Dziewczyny, Niepokonane). O końcowym zwycięstwie decydowały rzuty karne, w których lepsze okazały się Stokrotki. Królową strzelców została Julia Wypiór, najlepszą bramkarką została Rozalia Dębowiecka, najlepszą zawodniczką uznano Aleksandrę Stasiak.
Wśród chłopców wystąpiło również 5 zespołów (Skrzaty, FC Bombowce, Barca, Prestiżowi, Różowe Dziki). Wygrał zespół FC Bombowce. Najlepszym strzelcem turnieju został Konrad Peruga, najlepszym zawodnikiem uznano Michała Janiszewskiego, a najlepszym bramkarzem został Filip Iglikowski.
W środę do turnieju przystąpiły klasy 6 i 7.
W turnieju dziewczynek brały udział cztery zespoły: Champions, Gang Świeżaków, Szczęściary, Dzikie Kukurydze. Wygrały Szczęściary.
Najlepszą bramkarką została Kinga Szymczak. Aby wyłonić królową strzelców, po zakończeniu turnieju dodatkowo trzeba było przeprowadzić serię rzutów karnych. Ostatecznie najlepszą strzelczynią została Dominika Smolińska, a najlepszą zawodniczką Julia Młodzieniak.
W turnieju chłopców wystąpiły cztery zespoły: Lordy Kruszwila, FC Pusiaki, FC Krasnale, Białe Misie. Wygrał zespół FC Pusiaki.
Najlepszym strzelcem został Maciej Gil, najlepszym zawodnikiem Michał Czelusta, a najlepszym bramkarzem Mateusz Grzelewski.
Najlepsi zawodnicy i zawodniczki otrzymały statuetki oraz gadżety Europejskiego Dnia Sportu.
27 września 2017 r. odbyła się wycieczka do Wrocławia, w której uczestniczyli uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum. Odwiedzili oni Humanitarium wrocławskie, gdzie mieli okazje rozwiązać różnego rodzaju łamigłówki, wykonywać doświadczenia oraz przeprowadzić sekcje serca świni. Następnie uczniowie wjechali na szczyt Sky Tower, skąd ujrzeli panoramę wrocławską. Około godz. 14:00 młodzież oraz opiekunowie spotkali się z przewodnikiem i podążając szlakiem krasnoludków, zwiedzali Stary Rynek Wrocławia. Nie obyło się bez wspólnych żartów, dzięki którym uczniowie klas trzecich gimnazjum powrócili do domu z wielkimi uśmiechami.
18 września 2017 r. uczniowie naszej szkoły wraz ze swoimi opiekunami wzięli udział w sprzątaniu bliższej i dalszej okolicy szkoły, przyłączając się w ten sposób do ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata". Wszystkie klasy szkoły podstawowej i gimnazjum sprzątały tereny zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Samorząd Uczniowski. Uczniowie otrzymali rękawiczki oraz worki na śmieci. Wszyscy chętnie zaangażowali się w tegoroczną akcję, a tym samym promocję zachowań przyjaznych przyrodzie.
Z okazji akcji "Sprzątanie Świata" ogłoszony został konkurs plastyczny. Tegoroczne hasło przedsięwzięcia brzmiało: "Nie ma śmieci - są surowce".
Zadaniem uczniów było wykonanie plakatu w formacie A3 lub A2 nawiązującego do hasła tegorocznej akcji.
LAUREACI: SZKOŁA PODSTAWOWA  1 miejsce - Adrian Kaźmierski (kl. 5a), 2 miejsce - Adrian Jańczak (kl. 5a), 3 miejsce - Agnieszka Młotkiewicz (kl. 7b), wyróżnienia - Dawid Ławniczak (kl. 5a), Natalia Jańczak (kl. 7a); GIMNAZJUM  1 miejsce - Andżelika Grzesiak (kl. 2b), 2 miejsce - Mateusz Ćwiek (kl. 2a), 3 miejsce - Aleksandra Wutka (kl. 3a), wyróżnienia - Danuta Witaszczyk, Natalia Janiaczyk (kl. 2b), Justyna Fryt (kl. 2a), Kacper Kowalczyk (3b).
Organizatorem konkursu była p. Justyna Piestrzyńska.
WITAMY NOWY ROK SZKOLNY 2017/18 ...
4 września 2017 r. w hali sportowej uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2017/18.
GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY
Uczniowie klas gimnazjalnych mają obowiązek udziału w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego.
Projekt edukacyjny to zespołowe działanie uczniów wykonywane pod opieką nauczyciela w wyznaczonym czasie, według ustalonego planu. Celem grupy uczniów pracujących nad wybranym projektem jest rozwiązanie konkretnego problemu z wykorzystaniem różnych metod. Nauczyciel wspiera uczniów w realizacji projektu, udziela wskazówek. Nie wykonuje zadań za uczniów.
Projekty mogą być prowadzone w ramach jednego przedmiotu (projekt przedmiotowy) lub kilku przedmiotów. Uczniowie, szukając rozwiązania problemu, zdobywają nową wiedzę i nowe umiejętności, a grupowa praca nad projektem oraz publiczna prezentacja jego efektów dają uczniom szansę rozwinięcia  umiejętności pracy zadaniowej, w tym: planowania, współpracy,  prezentacji i samooceny.
Projekt edukacyjny składa się z działań: wybranie tematu projektu edukacyjnego, określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji, wykonanie zaplanowanych działań, publiczne przedstawienie rezultatów.
Zadania nauczyciela opiekuna: wybranie zakresu tematycznego projektów, wprowadzenie uczniów w tematykę projektów, dokonanie podziału uczniów na zespoły (jeśli nie zrobił tego wychowawca), ustalenie z uczniami rozwiązywanego problemu i celów projektu, określenie zakresu, w jakim problem realizuje podstawę programową, sprawowanie opieki nad uczniami realizującymi projekty, monitorowanie realizacji projektów przez uczniów.
Oceny projektu nie dokonuje się w stopniach szkolnych. Powinno się stosować ocenianie kształtujące, udzielić uczniom informacji zwrotnej dotyczącej ich mocnych i słabych stron w pracy nad projektem. Zaangażowanie uczniów w pracę nad projektem ma wpływ na ocenę z zachowania, a informacja o jego realizacji pojawi się na świadectwie ukończenia gimnazjum.


Strona monitorowana przez Google.
© Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej. Wszelkie materiały zastrzeżone.
Witryna korzysta z plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.
Wróć do spisu treści