AKTUALNOŚCI - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej

Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI

Z ŻYCIA SZKOŁY
GALERIA ZDJĘĆ
11 października 2019 r. w naszej szkole obchodziliśmy trzy uroczystości: Dzień Edukacji Narodowej, Święto Patrona i Ślubowanie uczniów klas 1.
W hali sportowej obecni byli uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście: burmistrz Dobrej Tadeusz Gelber, z-ca burmistrza Przemysław Tomczak, kierownik Przedszkola Samorządowego Marzenna Jeżyk, przewodnicząca Rady Rodziców Beata Kmieć.
W pierwszej części uroczystości dzieci oraz młodzież mieli okazję podziękować wszystkim pedagogom za ciężką pracę i trud włożony w ich edukację, wychowanie i opiekę. Z okazji Święta Edukacji Narodowej uczniowie przygotowali występy artystyczne, podczas których śpiewająco wypowiedzieli się na temat szkolnego życia oraz pracy nauczycieli.
Pod okiem wychowawczyń klas 1: p. Iwony Krajewskiej i p. Kamili Pawłowskiej, pierwszaki zostały przyjęte w poczet "świeżo upieczonych" uczniów, dla których rozpoczęła się nowa szkolna przygoda. Aktu ślubowania dokonał p. dyrektor Marek Milczarek.
W trzeciej części uroczystości uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny dotyczący życia i twórczości patrona naszej szkoły - Henryka Sienkiewicza. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych uczniów, przedstawiających bohaterów utworów Sienkiewicza, projekty okładek do książek oraz pejzaże Afryki.
Nad całością występu czuwały: p Barbara Woźniak, p. Ewa Czerwińska i p. Edyta Górska; oprawę muzyczną przygotowała p. Marlena Jesionek, a dekorację p. Justyna Piestrzyńska.

Rozpoczął się sezon jesienno-zimowy, sezon wzmożonych zachorowań na grypę. Zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej należy pamiętać o zasadach higieny, których przestrzeganie ogranicza ryzyko zarażenia się wirusem grypy i przeniesienia zakażenia na innych ludzi. Należą do nich: unikanie kontaktu z osobami chorymi, unikanie tłumu, częste mycie rąk wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund, unikanie dotykania rękami oczu, nosa, ust, zakrywanie ust i nosa chusteczką podczas kaszlu i kichania. Osoby chore powinny pozostać w domu w okresie trwania objawów choroby.

Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku przekazuje ulotkę, która podaje różnice pomiędzy przeziębieniem i grypą. Prosimy o zapoznanie się i nielekceważenie objawów choroby! Więcej na stronie: http://www.psse-turek.pl/promocja-zdrowia

30 września 2019 r. ponad 4 tys. uczniów klas ósmych szkół podstawowych zgromadziło się w bazylice pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w związku z pielgrzymką ósmoklasistów z diecezji włocławskiej. Ewangelizację poprzedzającą wspólną Eucharystię w bazylice poprowadził franciszkanin, o. Łukasz Buksa OFM wraz z ks. prał. Michałem Krygierem, dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej we Włocławku i zespołem Jordan ze Zduńskiej Woli. W tym czasie młodzi ludzie, obecni w licheńskiej świątyni, mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Ze względu na pogodę, ewangelizacja odbyła się w nawie głównej licheńskiej bazyliki, a nie na zewnątrz świątyni, jak bywało w latach ubiegłych.
W samo południe rozpoczęła się uroczysta Msza Św., której przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej przewodniczył ks. bp Wiesław Alojzy Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej. Eucharystię koncelebrowało 95 kapłanów, którzy przybyli dziś do licheńskiego sanktuarium wraz ze swoimi podopiecznymi.
Homilię w trakcie Eucharystii do młodych ludzi wygłosił o. Łukasz Buksa OFM. W słowie wskazał 3 porady, w jaki sposób wzrastać w przeżywaniu młodości. Po pierwsze należy uczestniczyć w darze Eucharystii. Kapłan zachęcał młodych ludzi, aby uczestnicząc w każdej Mszy Św., wzbudzali pragnienie Chrystusa. Wówczas będą mogli dostrzec prawdziwego Boga, który ofiarowuje im samego Siebie. Drugą radą było wpatrywanie się w św. Hieronima, którego Kościół dziś wspomina. Zdaniem homilety święty tak umiłował Boga, że uczył się języka hebrajskiego, greckiego, biegle władał łaciną. - "Gromadźcie się w salach parafialnych i szkolnych, bierzcie Słowo Pana do ręki i w Nim szukajcie odpowiedzi" - mówił. Ostatnią radą była zachęta, aby iść do Mamy. - "Przybywamy do Mamy Bolesnej, która widzi waszą radość, wasz ból - chce wam dać to, co ma najcenniejszego, czyli Jezusa".” - zakończył franciszkanin.
Przed zakończeniem Mszy Św. bp Wiesław Alojzy Mering poświęcił różańce, które otrzymali wszyscy młodzi ludzie uczestniczący w diecezjalnej pielgrzymce klas ósmych do Matki Bożej Licheńskiej.
Uczniowie naszej szkoły także uczestniczyli w tej pielgrzymce wraz z ks. Piotrem i wychowawczyniami p. Marleną Jesionek i p. Barbarą Woźniak. Bartosz Sasiak czytał czytanie w czasie Mszy Św., a Martyna Dzikowska zaśpiewała psalm responsoryjny. Tuż przed zakończeniem Mszy Św. przedstawiciele naszej szkoły: Kinga Gibasiewicz i Jakub Będziechowski, w obecności biskupa Meringa, odczytali akt zawierzenia Matce Bożej Licheńskiej.

20 września 2019 r. uczniowie naszej szkoły wraz ze swoimi opiekunami wzięli udział w sprzątaniu bliższej i dalszej okolicy szkoły, przyłączając się w ten sposób do ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata". Wszystkie klasy otrzymały rękawiczki oraz worki na śmieci i sprzątały tereny zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Samorząd Uczniowski. Uczniowie chętnie zaangażowali się w tegoroczną akcję, a tym samym promocję zachowań przyjaznych przyrodzie.

  • .. WSZYSTKO O WSZAWICY
Główny Inspektorat Sanitarny przekazuje informacje na temat wszawicy.   .. ulotka 1  .. ulotka 2  .. ulotka 3

2 września 2019 r. w hali sportowej uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020.
© Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej. Wszelkie materiały zastrzeżone.
Strona monitorowana przez Google.
Wróć do spisu treści