HIGIENISTKA - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej

zspdobra@dobra24.pl   tel./fax: 63 279 40 27
Przejdź do treści

HIGIENISTKA

O SZKOLE
HIGIENISTKA SZKOLNA
Janina Jafra

GODZINY PRACY:
poniedziałek  8.00 - 14.00
wtorek  8.00 - 11.00
czwartek  12.00 - 15.00


STANDARDY POSTĘPOWANIA W PROFILAKTYCZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI
SPRAWOWANEJ PRZEZ HIGIENISTKĘ SZKOLNĄ

 • Przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatności, intymności i zachowania tajemnicy, zgodnie z prawami pacjenta.
 • Przeprowadzanie testów przesiewowych i kierowanie postępowaniem poprzesiewowym w stosunku do uczniów, którzy mają dodatnie wyniki testów.
 • Przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich uczniów, analiza i wykorzystanie ich wyników.
 • Przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu szkolnego.
 • Systematyczna współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego.
 • Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców.
 • Poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi.
 • Udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy w urazach i nagłych zachorowaniach.
 • Uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki oraz promocji zdrowia.
 • Współdziałanie z dyrekcją, pracownikami szkoły, powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy, sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników.

PRZEPROWADZANIE TESTÓW PRZESIEWOWYCH I KIEROWANIE POSTĘPOWANIEM
POPRZESIEWOWYM W STOSUNKU DO UCZNIÓW Z DODATNIMI WYNIKAMI TESTÓW

Przeprowadzenie testów przesiewowych u dzieci i młodzieży ma na celu wykrywanie najczęstszych zaburzeń w rozwoju i stanie zdrowia w określonych grupach wieku, w których zaburzenia te najczęściej ujawniają się lub pogłębiają. W populacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym wykonywane są testy w kierunku wykrywania następujących zaburzeń:
- rozwoju fizycznego,
- narządu ruchu (m.in. skrzywienia kręgosłupa, nadmiernej kifozy piersiowej, zniekształceń statycznych kończyn dolnych),
- narządu wzroku (w tym: zeza, nieprawidłowej ostrości wzroku oraz zaburzeń widzenia barw),
- narządu słuchu,
- podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi.
Poziom edukacji

klasa 0klasa 3 SP

klasa 5 SP
klasa 7 SP
Testy przesiewowe do wykrywania zaburzeń

 • Rozwoju fizycznego: pomiar wysokości, masy ciała, wskaźnika BMI.
 • Narządu słuchu: badanie orientacyjne szeptem: "Powtórz, co usłyszysz".
 • Narządu wzroku: zez (test Hirschberga oraz cover test).
 • Ostrość wzroku.
 • Narządu ruchu: zniekształcenie statyczne kończyn dolnych, boczne skrzywienie kręgosłupa.
 • Niezstąpionego jądra.
 • Podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi.

 • Rozwoju fizycznego: pomiar wysokości, masy ciała, wskaźnika BMI.
 • Widzenie barw.
 • Ostrość wzroku.
 • Narządu ruchu: boczne skrzywienie kręgosłupa.
 • Podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi.

 • Rozwoju fizycznego: pomiar wysokości, masy ciała, wskaźnika BMI.
 • Narządu wzroku: ostrość wzroku.
 • Narządu ruchu: boczne skrzywienie kręgosłupa.
 • Podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi.

 • Rozwoju fizycznego: pomiar wysokości, masy ciała, wskaźnika BMI.
 • Narządu wzroku: ostrość wzroku.
 • Narządu słuchu: orientacyjne badanie szeptem.
 • Narządu ruchu: boczne skrzywienie kręgosłupa, pogłębiona kifoza piersiowa.
 • Podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi.
Wróć do spisu treści