OŚWIADCZENIE O DOSTĘPNOŚCI - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej

Przejdź do treści

OŚWIADCZENIE O DOSTĘPNOŚCI

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści,
mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.
Serwis naszej placówki został zaprojektowany w sposób umożliwiający dostępność dla jak najszerszej grupy odbiorców
(w tym dla osób niepełnosprawnych), niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
 
Deklaracja dostępności
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej

Status pod względem zgodności
Strona internetowa www.zspdobra.edu.pl jest częściowo zgodna w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych dla osób niepełnosprawnych (Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r.).
Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
Dokładamy starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Data i metoda przygotowania oświadczenia
Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-03
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika ZS-P w Dobrej.

Ułatwienia na stronie internetowej
 • serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
 • zastosowano prawidłowy kontrast,
 • konsekwentna nawigacja - spójna i logiczna,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone serwisie, a każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 • na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Witryna zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności.
Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe HTML, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefonicznie: 63 279 40 27 lub drogą elektroniczną: zspdobra@dobra24.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna
 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się na ulicy Długa Wieś. Do wejścia można przejść z parkingu, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
 • Ponadto są jeszcze dwa wejścia boczne z podjazdami dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku na każdym poziomie (parter i 1 piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.
Wróć do spisu treści