UDZIAŁ W "ŻYWEJ LEKCJI" JĘZYKÓW OBCYCH

(1/9): (2/9): (3/9): (4/9): (5/9): (6/9):
(7/9): (8/9): (9/9):