DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej

zspdobra@dobra24.pl   tel./fax: 63 279 40 27
Przejdź do treści

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści,
mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.
Serwis naszej placówki został zaprojektowany w sposób umożliwiający dostępność dla jak najszerszej grupy odbiorców
(w tym dla osób niepełnosprawnych), niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zspdobra.edu.pl/

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrej przeprowadzono ocenę zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej
w odniesieniu do wymagań określonych w załączniku do ustawy. Skorzystano z narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/). Z oceny wynika, że strona internetowa www.zspdobra.edu.pl spełnia wymagania w 99,9%.

 Link do wyników przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej:
 
Oświadczenie sporządzono 13.02.2021.
Dokładamy starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.


Ułatwienia na stronie internetowej
  • serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
  • zastosowano prawidłowy kontrast,
  • konsekwentna nawigacja - spójna i logiczna,
  • tytuły stron prawidłowo wdrożone serwisie, a każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
  • nagłówki prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach,
  • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
  • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
  • na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Witryna zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności.
Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe HTML, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefonicznie: 63 279 40 27
lub drogą elektroniczną: zspdobra@dobra24.pl.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Wróć do spisu treści