CYFROWA SZKOŁA WIELKOPOLSK@ - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej

Przejdź do treści

CYFROWA SZKOŁA WIELKOPOLSK@

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła bierze udział w Projekcie "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020", realizowanym przez ODN w Poznaniu.

Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji uczniów z 600 szkół wielkopolskich.
 W ramach Projektu nasza szkoła realizuje podprojekt edukacyjny Uczniowskie Laboratoria Informatyczne.

Korzyści dla szkół biorących udział w Projekcie:
  • budowa sieci wi-fi w budynku szkolnym,
  • wyposażenie pracowni przedmiotowych w cyfrowe narzędzia dydaktyczne tj. laptopy, tablety; wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK,
  • stworzenie aplikacji cyfrowych umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu Projektu,
  • umożliwienie wykorzystania systemów wideokonferencyjnych dla potrzeb zdalnego nauczania oraz konferencji dla uczniów i nauczycieli,
  • stworzenie Portalu dla potrzeb umieszczania treści edukacyjnych, z możliwością ich publikowania przez poszczególne szkoły,
  • interaktywne włączenie w regionalną infrastrukturę teletechniczną ośrodków i centrów doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, umożliwiające wymianę informacji, pobieranie przez nauczycieli zasobów edukacyjnych, realizację telekonferencji i wykładów interaktywnych.

Uczniowie biorący udział w Projekcie: Martyna Milczarek, Martyna Wesołowska (7b), Jakub Jesionek (8a), Daria Górna, Julia Kaczewiak, Mateusz Grzelewski, Gabriela Maciejewska, Marcin Gawron, Wiktor Bielicki, Michał Czelusta, Krzysztof Zajbert, Oliwia Chorąziak, Iga Cieślak, Kinga Gibasiewicz, Magdalena Kos, Julia Szablewska (8b).
Zajęcia prowadzi p. Dariusz Piestrzyński.

Zajęcia odbywają w terrminie: 01.11.2019 - 31.05.2020
ZACZYNAMY ...
Zajęcia w ramach Projektu "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@" rozpoczęliśmy w dniu 5 listopada 2019 r.
Nasza szkoła realizuje podprojekt edukacyjny: Uczniowskie Laboratoria Informatyczne.
W pierwszej kolejności zapoznaliśmy się z założeniami oraz celami Projektu "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@". Dokonaliśmy przeglądu stron internetowych partnerów Projektu oraz strony samego Projektu, a także przeglądu materiałów internetowych powstałych w I edycji Projektu.
W dalszej kolejności uczniowie wypełnili materiały zgłoszeniowe, a także ustaliliśmy harmonogram spotkań.
Przeprowadziliśmy dyskusję i wybraliśmy temat naszego podprojektu edukacyjnego - "Programistyczne podchody".
Następnie zapoznaliśmy się z nowym sprzętem informatycznym. Uruchomiliśmy tablety, skonfigurowaliśmy je, uczniowie utworzyli swoje konta.
Na stronie internetowej koduj.gov.pl zapoznaliśmy się z grami i programami pomocnymi w nauce programowania.
Zapoznaliśmy się z zestawami klocków Lego Mindstorms. Wyszukaliśmy kilkanaście instrukcji budowy robotów, a następnie rozpoczęliśmy ich budowę w grupach. Po ich zbudowaniu, na tabletach i smartfonach zainstalowaliśmy aplikację umożliwiającą ich programowanie oraz sterowanie.
Następnie zapoznaliśmy się z zestawami klocków Lego WeDo.
Przeprowadziliśmy dyskusję i wybraliśmy temat naszego projektu realizowanego z wykorzystaniem klocków Lego Wedo: "Survival robotów".
Zaplanowaliśmy zadania do wykonania. Uczniowie podzielili się rolami w swoich zespołach zadaniowych.
Wróć do spisu treści