POZOSTAŁE - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej

zspdobra@dobra24.pl   tel./fax: 63 279 40 27
Przejdź do treści

POZOSTAŁE

ARCHIWUM
| .. OBCHODY 50-LECIA SZKOŁY - ZJAZD ABSOLWENTÓW ..
Dni 7 i 8 września 2013 r. upłynęły pod znakiem ważnych uroczystości. Połączono niezwykłe wydarzenia: 50-lecie istnienia Szkoły, Zjazd Absolwentów, otwarcie nowo wybudowanej hali sportowej, nadanie imienia Henryka Sienkiewicza Gimnazjum w Dobrej oraz ufundowanie i poświęcenie nowego sztandaru dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej.
Sobotnie uroczystości związane były z 50-tą rocznicą istnienia Szkoły i Zjazdem Absolwentów. Była to znakomita okazja do spotkań i wspomnień ze szkolnej ławki. Niezmiernie cieszy fakt, że Absolwenci Szkoły tak licznie odpowiedzieli na zaproszenia. Mieliśmy także zaszczyt gościć byłych nauczycieli naszej szkoły, Panie: Teresę Burszewską, Teresę Białek, Wiolettę Bogacką, Mirosławę Bednarkiewicz, Agatę Dawid, Wandę Drabek, Elżbietę Fornalczyk, Jadwigę Firus, Ewelinę Gręzicką, Jolantę Górczyńską, Mirosławę Janik, Mieczysławę Końciak, Zofię Kruczkowską, Stanisławę Kołaczkowską, Barbarę Kominiarczyk, Jadwigę Kurpik, Katarzynę Kujawińską, Halinę Mądrachowską, Annę Mierzwę, Klarę Michalak, Krystynę Małolepszą, Marię Marszałek, Barbarę Marciniak, Krystynę Piwońską, Aldonę Początek, Alicję Rybarczyk, Jadwigę Rzetecką, Marię Świerczyńską, Bogdanę Szymańską, Jadwigę Tatarczuk, Jadwigę Zagozdę, oraz Panów: Ryszarda Kujawińskiego, Piotra Kujawińskiego, Ryszarda Stasinowskiego, Andrzeja Piątkowskiego.
Prowadząca spotkanie Marzenna Jeżyk powitała gości, podkreślając, że "powrót do szkoły to powrót do tego, co w pamięci ocalało, jako obraz najpiękniejszych lat życia".
Uroczystość oficjalnie rozpoczął dyrektor ZS-P w Dobrej Marek Milczarek. Przypomniał historię istnienia placówki, jej byłych dyrektorów, a przede wszystkim absolwentów, którzy odnosili wiele sukcesów i byli jej dumą. Nie zapomniał również o nauczycielach, których nazwał "duszą szkoły".
Zjazd swoją obecnością zaszczycili: burmistrz Dobrej Andrzej Piątkowski, ks. dziekan Zygmunt Chromiński, byli dyrektorzy (Ryszard Kujawiński, Andrzej Piątkowski, Mirosława Bednarkiewicz, Maria Świerczyńska - żona dyr. Eugeniusza Świerczyńskiego), przedstawiciele mediów, pracownicy obsługi, byli i obecni pracownicy Szkoły.
Te poruszające chwile wszystkim gościom uświetnił chór pod dyrekcją p. Marleny Jesionek, który specjalnie na tę okazję wystąpił w poszerzonym składzie: uczniów, absolwentów i nauczycieli. Mogliśmy również wysłuchać piosenek w wykonaniu absolwentek naszej szkoły: Nikoli Gardzielik i Benity Raźniak oraz naszej uczennicy Klaudii Gardzielik.
Ta niezwykła integracja na długo pozostanie w pamięci nie tylko absolwentów i organizatorów tego spotkania, ale także zaproszonych gości.
| .. OTWARCIE HALI SPORTOWEJ ..
7 września 2013 r. w samo południe wszyscy uczestnicy Zjazdu Absolwenta oraz zaproszeni goście przenieśli się do nowo wybudowanej Hali Sportowej, gdzie nastąpiła uroczysta ceremonia jej otwarcia, którą prowadził dyrektor ZS-P Marek Milczarek. "To z myślą o młodych sportowcach, uczniach, Polakach powstał ten piękny obiekt" - mówił we wstępie dyrektor. Burmistrz Andrzej Piątkowski powitał przybyłych gości.
Tradycyjnego przecięcia wstęgi dokonali: wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Kazimierz Pałasz, starosta turecki Zbigniew Bartosik, burmistrz Dobrej Andrzej Piątkowski, ks. dziekan Zygmunt Chromiński, dyrektor Marek Milczarek oraz uczennica gimnazjum Karolina Idzik.
W imieniu wszystkich uczniów, Karolina Idzik i Michał Jesionek (uczniowie gimnazjum) złożyli przyrzeczenie: "Będziemy współzawodniczyć w oparciu o poszanowanie zasad uczciwej rywalizacji (…). Uczestniczyć we wszystkich zmaganiach i zawodach w duchu rycerskim dla chwały sportu i honoru naszej szkoły i gminy".
Dla gości wystąpił chór pod dyrekcją p. Marleny Jesionek z piosenkami: "Tak smakuje życie" i "Kołysanka", usłyszeliśmy chór "Dobrasy" w utworze "Waterloo", Klaudię Kicińską w utworze "By coś zostało z tych dni …". Uroczystość uświetnił występ formacji Big Band Miasta Turek.
Mogliśmy zobaczyć układ taneczny, przygotowany przez uczniów pod kierunkiem p. Barbary Bartosik.
Podsumowując uroczystość, dyr. Marek Milczarek powiedział: "Niech te uczucia towarzyszą naszym poczynaniom nie tylko dzisiaj, ale w każdym dniu szkolnych potyczek, przedsięwzięć czy realizacji marzeń". Łatwiej spełniać marzenia, mając taką bazę, która będzie służyła nie tylko młodemu pokoleniu.
| .. NOWY PATRON, NOWY SZTANDAR - DZIEŃ Z HENRYKIEM SIENKIEWICZEM ..
8 września 2013 r. to kolejny niezwykle ważny dzień, który wpisał się w historię naszej szkoły. Wolą uczniów, rodziców i nauczycieli, Gimnazjum w Dobrej zostało nadane imię wielkiego Polaka, szlachetnego człowieka i patrioty - Henryka Sienkiewicza.
Gospodarzem uroczystości był dyrektor ZS-P w Dobrej Marek Milczarek, który powitał wielu znakomitych gości: fundatorów, sponsorów, darczyńców, przyjaciół szkoły, rodziców i całą społeczność szkolną.
Duchowymi przewodnikami uroczystości byli ks. biskup Wiesław Mering oraz ks. prałat Zygmunt Chromiński. Przybyli przedstawiciele władz oświatowych z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty Elżbietą Walkowiak oraz władz powiatowych - starosta turecki Zbigniew Bartosik. Władze gminne reprezentowali: burmistrz Dobrej Andrzej Piątkowski, z-ca burmistrza Jacek Gajewski, przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Błażełek, skarbnik gminy i przewodnicząca Rady Rodziców Beata Kmieć. W uroczystościach uczestniczyli również przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół.
Po uroczystym poświęceniu nowo wybudowanej hali i krzyża, który zawisnął przy wejściu do budynku, dyrektor ZS-P Marek Milczarek odczytał laudację na cześć Patrona, w której odniósł się do wielkich zasług tego niezwykłego człowieka, kształtującego postawy wielu pokoleń Polaków, jak mówił dyrektor: "to dobry wzorzec w kształtowaniu postaw patriotycznych, szczególnie dla młodego pokolenia".
Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie przez burmistrza Aktu Nadania imienia Henryka Sienkiewicza Gimnazjum w Dobrej.
Tej podniosłej chwili towarzyszył występ chóru pod dyrekcją p. Marleny Jesionek, który wykonał utwór "Gaude Mater Polonia" (O ciesz się Matko Polsko).
Po występie chóru nastąpił następny podniosły moment - ceremonia przekazania Sztandaru reprezentacji młodzieży uczniowskiej. Burmistrz Andrzej Piątkowski w towarzystwie przewodniczącej Rady Rodziców Beaty Kmieć, dyrektora Marka Milczarka i gimnazjalistów, odczytał Akt Fundacji Sztandaru i przekazał go społeczności szkolnej.
Niech będzie od dziś symbolem i dumą tej szkoły. Niech przywołuje najwyższe wartości:
Bóg, Honor, Ojczyzna. Niech zobowiązuje do godnego życia i wypełniania obowiązków,
zgodnie z wartościami i normami wiążącymi się z Henrykiem Sienkiewiczem.
Po tych słowach, reprezentacja młodzieży uczniowskiej otrzymała Sztandar. W jego centralnej części znajduje się popiersie Henryka Sienkiewicza, które otacza wyszyty złotymi literami napis z nazwą szkoły. W czterech narożnikach sztandaru umieszczono motyw roślinny z lilią, która od początków chrześcijaństwa symbolizuje czystość i cnotę. Rewers sztandaru przedstawia godło państwowe, orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo. Jego rozwinięte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu i gotowość do pokonywania przeszkód. Otacza go dewiza będąca symbolem wierności państwu: "Bóg, Honor, Ojczyzna".
Na koniec uczniowie złożyli ślubowanie służenia Ojczyźnie rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem.
Na szczególną uwagę zasługują również występy artystyczne przygotowane przez nauczycieli, absolwentów i uczniów, którzy zakończyli uroczystość wspaniale zatańczonym polonezem.
Uroczystość prowadzili: Mateusz Milczarek (uczeń gimnazjum) oraz Ewa Czerwińska (nauczycielka j. polskiego).
Tak ogromne przedsięwzięcie to praca i mobilizacja wielu osób: nauczycieli, uczniów, pracowników obsługi. Przygotowywano się na wielu płaszczyznach, wykonując okolicznościowe gazetki, dekoracje hali sportowej, korytarzy i sali gimnastycznej. Opracowano i wydano okolicznościowy folder, podziękowania dla sponsorów. Nad całością czuwał zespół kierowniczy Szkoły w Dobrej (dyrektor Marek Milczarek, z-cy: Iwona Chwiałkowska, Danuta Zgolińska, kierownik świetlicy Magdalena Latańska, kierownik Szkoły Filialnej w Piekarach Elżbieta Jesionek oraz kierownik Przedszkola Samorządowego Marzenna Jeżyk). Po uroczystości nadania imienia Gimnazjum w Dobrej, wszyscy jej uczestnicy udali się na kościoła pw. NNMP na mszę św. jubileuszowo-odpustową pod przewodnictwem ks. biskupa Wiesława Meringa.
W roku szkolnym 2013/14 oraz 2014/15 nasza szkoła brała udział w projekcie "e-Szkola Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan", realizowanym przez ODN w Poznaniu w partnerstwie z OFEK w Poznaniu.
Celem projektu jest wdrożenie w 226 szkołach podstawowych Wielkopolski (po jednej szkole z każdej gminy województwa) programów rozwojowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podczas zajęć pozalekcyjnych 5-6 osobowe zespoły uczniowskie realizują projekty edukacyjne, których celem jest odnalezienie ciekawych mieszkańców gminy, żyjących lub nieżyjących, związanych z ich gminą i stworzenie fiszki do encyklopedii.
Ponad 9000 uczniów z wielkopolskich szkół tworzyło Cyfrową Dziecięcą Encyklopedię Wielkopolan, w której znajdują się wpisy multimedialne (noty biograficzne, zdjęcia, filmy i wywiady) poświęcone wybitnym postaciom, wywodzącym się z każdej z gmin naszego województwa.
Encyklopedia Wielkopolan widoczna jest w Internecie jako bezpłatny serwis społecznościowy dzieci z Wielkopolski. Każda z postaci ma swoją mikrostronę. Jednym z elementów encyklopedii jest interaktywna mapa "Moja Wielkopolska", pozwalająca na wirtualne poruszanie się po terenie województwa i otwieranie opisów osób z różnych gmin Wielkopolski.
W ramach projektu uczniowie pracowali z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - Internetu i platform edukacyjnych.
W każdej ze szkół biorących udział w projekcie powstało laboratorium projektowe z laptopami i tabletami oraz serwerownia, budynki szkolne zostały objęte bezprzewodową siecią internetową.
UCZESTNICY PROJEKTU
Projekt realizowali nauczyciele: Grażyna Pająk i Dariusz Piestrzyński.

Uczniowie w roku szkolnym 2013/2014
Grupa 1A - Karolina Dróżdż, Oliwia Jagieła, Kinga Janiak, Kinga Jesionek, Daria Kowalczewska
Grupa 1B - Anna Graczyk, Szymon Rybikowski, Krystian Świętochowski, Konrad Szliwa, Ewa Stasiak
Grupa 2A - Klaudia Młotkiewicz, Klaudia Gardzielik, Julita Jesionek, Patrycja Idzik, Patrycja Zasiadczyk, Jakub Lis
Grupa 2B - Jakub Bartosik, Jakub Kmieć, Jakub Guziak, Hubert Frącala, Michał Światłowski, Kacper Golba

Uczniowie w roku szkolnym 2014/2015
Grupa 1A - Andżelika Dzikowska, Andżelika Grzesiak, Natalia Mielczarek, Kinga Stasiak, Martyna Wałowska
Grupa 1B - Kacper Guziak, Igor Idzik, Kacper Malinowski, Mikołaj Rosiński, Konrad Skoczylas
Grupa 2A - Kacper Czupryński, Weronika Frącala, Aleksandra Kowalska, Klaudia Nowakowska, Oliwia Witkowska
Grupa 2B - Jakub Gajewski, Norbert Graczyk, Katarzyna Stepnowska, Eryk Włodarczyk, Sandra Ziętek
PRACA NAD BIOGRAMAMI
Od stycznia 2014 r. do kwietnia 2015 r. odbywały się zajęcia pozalekcyjne z 5-6 osobowymi grupami uczniów klas 5 i 6.
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem gromadzili materiały do opracowania biogramów wybitnych mieszkańców gminy Dobra.
Na początku praca polegała na integracji grup. Planowano pracę, kolejność zadań nad poszukiwaniem kandydatów do Cyfrowej Encyklopedii. Pracując nad wyborem osób, grupy sugerowały się głównie opinią mieszkańców. Przyjęto kryteria, które powinien spełniać "kandydat" do uwiecznienia w Encyklopedii.
Uczniowie opracowali ankiety, a następnie zwrócili się do swoich rodzin, mieszkańców oraz pasjonatów historii lokalnej, z prośbą o wskazanie ludzi godnych upamiętnienia. Po ich analizie, spośród zaproponowanych postaci, uczniowie wybrali osoby:
grupa p. Grażyny Pająk - ks. Józef Sieradzan, Konrad Litwiński, Stefan Kosobudzki, Paweł Kuszczyński;
grupa p. Dariusza Piestrzyńskiego - ks. Ludwik Sperczyński, Marian Szanel, Jan Studziński, ks. Roman Kmiecik.
W trakcie realizacji projektu uczniowie poszukiwali informacji w słownikach biograficznych, kronikach parafialnych i szkolnych, "Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej", materiałach Biblioteki Diecezji Włocławskiej, Biblioteki Publicznej i Urzędu Miejskiego w Dobrej. Uczniowie spotykali się i rozmawiali z mieszkańcami gminy Dobra, przedstawicielami Urzędu Miejskiego, przeszukiwali zasoby Internetu. Część z nich rozmawiała z członkami rodzin, przeglądała i katalogowała pamiątki - odznaczenia, fotografie i dokumenty. Uczniowie byli też na cmentarzach, na których pochowane są opisywane osoby.
Dalsza praca polegała na zebraniu i skatalogowaniu wszystkich materiałów. Następnie uczniowie pisali biogramy w oparciu o pozyskane informacje, a na koniec publikowali je na Platformie ISPU.
Opracowane biogramy znajdują się w Encyklopedii Wielkopolan i każdy zaglądający do Internetu może się z nimi zapoznać. Dzięki temu, wszyscy dowiedzą się o lokalnych bohaterach, których posiada każda społeczność, ale często pozostają w zapomnieniu.

KIM BYLI OPISANI BOHATEROWIE?
 • Ks. Józef Sieradzan (1912-1996) - pochodził ze wsi Miłkowice nad Wartą (gmina Dobra). Duszpasterz w Warszawie, Kielcach, Choczu i Kaliszu. Był bardzo aktywnym kapłanem, wielce zasłużył się dla środowiska lokalnego szeregiem inicjatyw na polu religijnym i społecznym. Był wojskowym kapelanem Marymontu w stopniu kapitana, kapelanem kaliskiej straży pożarnej oraz prefektem w kaliskich szkołach średnich. Opracował i wydał katechizm modlitewnik ze śpiewnikiem. Zawsze otwarty na drugiego człowieka, gotowy służyć pomocą, wyrozumiały, cierpliwy i skromny. Otrzymał wiele odznaczeń.
 • Konrad Litwiński (1909-1977) - od 1953 r. kierownik szkoły w Dobrej. Był bardzo dobrym organizatorem życia szkolnego. W okresie jego kierowania szkołą wyraźnie poprawiła się jej baza materialna. Powstały dobrze wyposażone klasopracownie z pomocami naukowymi. Działały liczne koła zainteresowań. Rozwijała się turystyka. Nauczyciele organizowali dla uczniów wycieczki krajoznawcze w różne części kraju. Uczniowie brali udział w imprezach sportowych, odnosząc zwycięstwa na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Za jego kierowania szkołą podjęto starania o budowę nowej szkoły, którą uroczyście oddano do użytku w 1963 r. Był wspaniałym organizatorem i entuzjastą. Potrafił motywować i angażować ludzi do pracy. Świadczy to również o tym, że miał ogromny autorytet i cieszył się zaufaniem wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i całego dobrskiego środowiska. Otrzymał wiele odznaczeń.
 • Ks. Ludwik Sperczyński (1868-1939) - w latach 1895-1924 proboszcz parafii w Dobrej. Był bardzo pracowitym kapłanem, wielce zasłużył się dla środowiska lokalnego szeregiem inicjatyw na polu religijnym, gospodarczym i społecznym, które skutkowały rozwojem miasta Dobra i okolicy. Prawie 32-letni okres jego pasterzowania w Dobrej zaznaczył się widocznie w stanie posiadania parafii. W latach 1906-1912 stanął tu nowy kościół murowany w stylu neorenesansowym. Został mianowany kanonikiem honorowym Kolegiaty Kaliskiej. Był bardzo aktywny w środowisku lokalnym. Został pierwszym prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej, współorganizował kółko rolnicze, członek Magistratu Miasta Dobra. Na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dobrskiej, ks. kanonikowi Ludwikowi Sperczyńskiemu nadano honorowy tytuł "Bene Meritus - Dobrze zasłużony dla Gminy Dobra".
 • Marian Szanel (1918-1978) - w latach 1946-1963 kierownik i nauczyciel szkoły w Żeronicach. Był bardzo dobrym organizatorem życia szkolnego. Inicjator wielu przedsięwzięć. W okresie jego kierowania szkołą wyraźnie poprawiła się jej baza. Potrafił organizować środki finansowe na inwestycje i postawione cele. Szkoła rozwijała się dynamicznie. Funkcjonowały koła zainteresowań, organizowano programy artystyczne na uroczystości środowiskowe. Był również bardzo aktywny w środowisku lokalnym; wielce zasłużył się dla środowiska szeregiem inicjatyw na polu społecznym i gospodarczym, które skutkowały rozwojem wsi. Był społecznikiem. Dzięki swojej pracowitości i znajomościom, załatwił wiele pożytecznych spraw dla wsi Żeronice.  Założył orkiestrę dętą w Żeronicach, której został prezesem. Miał duży wpływ na rozwój i życie kulturalne wsi. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za pracę kulturalno-oświatową.
 • Ks. Roman Kmiecik (1889-1946) - w latach 1924-1930 proboszcz parafii Dobra. Bardzo pracowity kapłan, który wielce zasłużył się dla środowisk, w których działał. Reaktywował w Dobrej kółko rolnicze oraz był inicjatorem założenia spółdzielni mleczarskiej i banku spółdzielczego w tym miasteczku. Działając na rzecz rozwoju gospodarczego Dobrej nie zapomniał o ewangelizacji swoich parafian. Dokonywał tego między innymi poprzez tworzenie organizacji religijnych, np. Apostolstwa Modlitwy, Dzieła Świętego Dziecięctwa Pana Jezusa, Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Dobrski proboszcz aktywnie włączał się w dzieło edukacji miejscowego społeczeństwa. Oprócz tego, że nauczał religii w miejscowej szkole powszechnej, był jednym z inicjatorów organizacji kursów dla dorosłych i starszej młodzieży. Uczestniczyli w nich głównie analfabelci i osoby nieposiadające pełnego wykształcenia podstawowego. Ksiądz wydał "Kalendarz Parafialny na rok 1929 dla Dobrej i okolicy". Książka ta została przez niego opracowana dla uczczenia dziesięciolecia niepodległości Polski. Na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dobrskiej, ks. Romanowi Kmiecikowi nadano honorowy tytuł "Bene Meritus - Dobrze zasłużony dla Gminy Dobra".
 • Jan Studziński (1906-1975) - organista w kościele parafialnym w Dobrej. Był uzdolniony muzycznie, grał na organach, pianinie i akordeonie. Posiadał kwalifikacje zawodowe i dużą praktykę. Prowadził i dyrygował dwoma mieszanymi chórami w Dobrej: chórem kościelnym i chórem spółdzielczym "Harfa" pod patronatem Gminnej Spółdzielni. Obydwa chóry uświetniały swoimi występami uroczystości kościelne, państwowe i gminne. Współpracował ze szkołą w Dobrej. Chętnie udzielał się w szkole, występując z chórem podczas uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, a także podczas innych okazji. Dyrygent wyjeżdżał z koncertami poza teren gminy. Brał udział w licznych konkursach i przeglądach chórów na terenie powiatu i województwa. Największym sukcesem chóru Jana Studzińskiego było 1 miejsce w konkursie przeglądu chórów w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1964-65). Był dobrym organizatorem pracy chórów, w ich organizację i funkcjonowanie wkładał dużo pracy. Prowadził także orkiestrę dętą przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej. Uczył dzieci i młodzież grać na instrumentach muzycznych, udzielał prywatnych lekcji gry na pianinie. Był bardzo aktywny w środowisku lokalnym. Miał duży wpływ na rozwój i życie kulturalne gminy.
 • Stefan Kosobudzki (1912-1944) - porucznik, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej, dowódca oddziału partyzanckiego w łukowskich lasach "Jata". Odznaczony w czasie wojny Krzyżem Virtuti Militari, a pośmiertnie przez prezydenta Lecha Wałęsę Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego.
 • Paweł Kuszczyński (ur. 1939) - poeta i krytyk literacki, autor wielu tomików poezji. Prezes Zarządu Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu. Odznaczony medalem Zasłużony Kulturze - Gloria Artis, nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
| .. BAL KLAS 3 GIMNAZJUM 2009 ..
| .. BAL KLAS 3 GIMNAZJUM 2010 ..
| .. BAL KLAS 3 GIMNAZJUM 2011 ..
| .. BAL KLAS 3 GIMNAZJUM 2012 ..
| .. BAL KLAS 3 GIMNAZJUM 2013 ..
  | .. BAL KLAS 3 GIMNAZJUM 2014 ..
   | .. BAL KLAS 3 GIMNAZJUM 2015 ..
   | .. UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2009/2010 ..
   | .. UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2010/2011 ..
   | .. UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 ..
   | .. UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 ..
   | .. UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 ..

   | .. UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ..

   Wróć do spisu treści