2019/2020 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej

zspdobra@dobra24.pl   tel./fax: 63 279 40 27
Przejdź do treści

2019/2020

ARCHIWUM
W roku szkolnym 2019/2020 szkoła nasza brała udział w Projekcie "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020",
realizowanym przez ODN w Poznaniu. Zajęcia odbywały się w terminie: 01.11.2019 - 31.05.2020
Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji uczniów z 600 szkół wielkopolskich.
 W ramach Projektu nasza szkoła realizowała podprojekt edukacyjny Uczniowskie Laboratoria Informatyczne.
Korzyści dla szkół biorących udział w Projekcie:
 • budowa sieci wi-fi w budynku szkolnym,
 • wyposażenie pracowni w cyfrowe narzędzia dydaktyczne tj. laptopy, tablety; wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK,
 • stworzenie aplikacji cyfrowych umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu Projektu,
 • umożliwienie wykorzystania systemów wideokonferencyjnych dla potrzeb zdalnego nauczania oraz konferencji,
 • stworzenie Portalu dla potrzeb umieszczania treści edukacyjnych, z możliwością ich publikowania przez poszczególne szkoły,
 • interaktywne włączenie w regionalną infrastrukturę teletechniczną ośrodków i centrów doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, umożliwiające wymianę informacji, pobieranie przez nauczycieli zasobów edukacyjnych, realizację telekonferencji i wykładów interaktywnych.

Uczniowie biorący udział w Projekcie: Martyna Milczarek, Martyna Wesołowska (7b), Jakub Jesionek (8a), Daria Górna, Julia Kaczewiak, Mateusz Grzelewski, Gabriela Maciejewska, Marcin Gawron, Wiktor Bielicki, Michał Czelusta, Krzysztof Zajbert, Oliwia Chorąziak, Iga Cieślak, Kinga Gibasiewicz, Magdalena Kos, Julia Szablewska (8b).
W pierwszej kolejności zapoznaliśmy się z założeniami oraz celami Projektu "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@". Dokonaliśmy przeglądu stron internetowych partnerów Projektu oraz strony samego Projektu, a także przeglądu materiałów internetowych powstałych w I edycji Projektu.
W dalszej kolejności uczniowie wypełnili materiały zgłoszeniowe, a także ustaliliśmy harmonogram spotkań.
Przeprowadziliśmy dyskusję i wybraliśmy temat naszego podprojektu edukacyjnego "Programistyczne podchody".
Następnie zapoznaliśmy się z nowym sprzętem informatycznym. Uruchomiliśmy tablety, skonfigurowaliśmy je, uczniowie utworzyli swoje konta.
Na stronie internetowej koduj.gov.pl zapoznaliśmy się z grami i programami pomocnymi w nauce programowania.
Przeprowadziliśmy dyskusję z burzą mózgów i wybraliśmy temat naszego projektu realizowanego z wykorzystaniem klocków Lego Mindstorm oraz Lego WeDo - "Survival robotów".
Zapoznaliśmy się z zestawami klocków Lego Mindstorms. Wyszukaliśmy kilkanaście instrukcji budowy robotów, a następnie rozpoczęliśmy ich budowę w grupach. Uczniowie podzielili się rolami w swoich zespołach zadaniowych. Po ich zbudowaniu, na tabletach i smartfonach zainstalowaliśmy aplikację, umożliwiającą ich programowanie i sterowanie.
W dalszej części projektu zapoznaliśmy się z zestawami klocków Lego WeDo. Uczniowie podzielili się rolami w swoich zespołach zadaniowych.
Rozpoczęliśmy realizację projektu "Survival robotów". Każdy zespół zaprojektował i zbudował z materiałów "eko" makietę dla robotów. Uczniowie wyszukali instrukcje budowy robotów, a następnie rozpoczęli ich budowę. Po zainstalowaniu oprogramowania, za pomocą tabletów i smartfonów programowali roboty tak, aby wykonywały one określone zadania na zbudowanej przez nich makiecie. Każda grupa miała własną makietę i roboty.
W końcowej części projektu połączono cztery makiety w jedną dużą planszę, na której uczniowie czterech grup wspólnie inicjowali różne sytuacje z robotami, np. życie w mieście, pokonywanie przeszkód, radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Uczniowie programowali roboty, aby radziły one sobie w różnych sytuacjach. Rozwiązywali na bieżąco problemy.
Następnie uczniowie pracowali w grą edukacyjną Scottie Go! oraz zestawem do nauki programowania, elektroniki i robotyki BeCreo.
Była fajna zabawa, przy której uczniowie poznali różne narzędzia i techniki programistyczne oraz doświadczenie w rozwiązywaniu problemów.
| .. PODSUMOWANIE ZBIÓRKI MAKULATURY ..
W dniach 25-29 maja 2020 r. nasza szkoła brała udział w gminnej akcji zbiórki makulatury "Makulaturę zbieramy o środowisko dbamy". Zbieraliśmy ulotki reklamowe, kartki, zeszyty, tekturę, kartony, książki, zmieszaną makulaturę, itp. Celem akcji było zaktywizowanie całej społeczności, zarówno szkolnej jak i gminnej, do działań związanych z segregacją odpadów - praktyczna edukacja ekologiczna, wdrażanie uczniów do ochrony środowiska poprzez pozyskiwanie surowców wtórnych. Każde zebrane 60 kg makulatury to uratowane 1 drzewo.
Priorytetem akcji zbiórki makulatury, oprócz aspektu ekologicznego, było pozyskiwanie funduszy, które zostaną przeznaczone dla dzieci szkolnych.
Dla trzech największych zbieraczy burmistrz Dobrej ufundował nagrody.
Podczas zbiórki udało nam się zebrać 7080 kg makulatury. To wspaniały wynik. Pieniądze ze zbiórki zasilą konto Rady Rodziców. Wyniki zbiórki gminnej i laureaci nagród zostaną opublikowane na stronach Urzędu Miejskiego Dobrej, natomiast w naszej szkole najwięcej makulatury zebrały osoby:
   • Zuzanna Jesionek (5a) - 841 kg
   • Amelia Zięba (1a) - 600 kg
   • Kacper Kaczmarek (1a) - 251 kg
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w zbiórkę.
| .. UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 ..
| .. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ..
W związku z pandemią koronawirusa, egzamin ósmoklasisty odbył się dniach 16-18 czerwca.
16 czerwca - język polski
17 czerwca - matematyka
18 czerwca - język obcy nowożytny
| .. DZIEŃ DZIECKA ..
1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka. Tego dnia pamiętajmy nie tylko o najmłodszych, ale o wszystkich dzieciach - nawet jeśli z biegiem lat bardzo wyrosły i same zdążyły zostać rodzicami. Życzenia na Dzień Dziecka to najprostszy sposób na to, by rodzic przypomniał swoich pociechom o tym, że są dla niego bardzo ważne ...
Wszystkim dzieciom życzymy spełnienia marzeń, dużo uśmiechu na codzień i wielu sukcesów.

| .. DZIEŃ MATKI ..
26 maja obchodzimy Dzień Matki. Dzień Mamy jest obchodzony prawie na całym świecie. Święto to przypomina nam, jak ważne są nasze Mamy, oraz że każdej Mamie należy się moc uścisków, buziaków i milion bukietów kwiatów za jej bezwarunkową miłość.
Na świecie święto to jest obchodzone w różny sposób i w różnych terminach. W niektórych krajach Dzień Mamy jest świętem ruchomym.

| .. 100. ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II ..
W poniedziałek, 18 maja 2020 r. obchodzimy 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Jan Paweł II - papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i sztuki, poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i dialogu, niestrudzony pielgrzym, inspirator przemian na świecie, mistyk, człowiek wiary ... więcej pod linkiem: https://www.centrumjp2.pl/100-urodziny/biogram/
| .. MAJOWE ŚWIĘTA ..
1 maja - Święto Pracy
2 maja - Dzień Flagi
3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja (rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja)

| .. ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI ..
22 kwietnia 2020 r. obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. W tym dniu na całym świecie prowadzone są akcje, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu, wieku czy innych kategorii różnicujących. Jest to wspaniała okazja, by nagłośnić globalne problemy Ziemi i domagać się odpowiednich działań politycznych. Tegorocznym hasłem jest: Działanie na rzecz klimatu.

| .. ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA ..
7 kwietnia 2020 r. obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Hasłem przewodnim tegorocznego święta jest wsparcie pielęgniarek i położnych. Dzień Zdrowia został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i obchodzony jest każdego roku w dniu 7 kwietnia. Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństw na całym świecie.
| .. OZDOBY WIELKANOCNE UCZNIÓW ..
Świąteczne ozdoby wielkanocne uczniów klas 1-8 przesyłane w ramach zajęć plastyki.
| .. LAUREATKA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU CHEMICZNEGO ..
17 stycznia 2020 r. uczennica naszej szkoły Martyna Wesołowska (7b) brała udział w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, który odbył się w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu. Na tym etapie uzyskała awans do etapu wojewódzkiego, który miał odbyć się 13 marca 2020 r. Niestety z powodu sytuacji epidemicznej, która ma miejsce obecnie w naszym kraju, Kuratorium Oświaty w Poznaniu odwołało przeprowadzenie etapu wojewódzkiego.
27 marca 2020 r. Wielkopolski Kurator Oświaty, uwzględniając rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, wprowadził zmiany w regulaminach konkursów przedmiotowych. W wyniku tych zmian Martyna Wesołowska uzyskała tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.
Na uwagę zasługuje fakt, że Martyna jest uczennicą klasy siódmej, a podczas konkursu rywalizowała z uczniami klas ósmych. Znalazła się wśród czternastu "najlepszych młodych chemików" szkół podstawowych woj. wielkopolskiego. Sukces Martyny jest owocem jej talentu, pasji i pracy jaką wkłada w zdobywanie wiedzy. Opiekunem uczennicy jest p. Grażyna Pająk.

| .. LAUREATKA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO ..
7 marca 2020 r. w ODN w Poznaniu odbył się etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Wśród 28 uczniów woj. wielkopolskiego była uczennica naszej szkoły - Martyna Wesołowska (7b), która uzyskała tytuł laureata. Dzięki Martynie możemy poszczycić się ogromnym osiągnięciem, a jej droga do sukcesu dowodzi, że warto rozwijać swoje pasje. Opiekunem uczennicy jest p. Dorota Górska.
| .. SUKCESY W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE JĘZYKOWYM ..
6 marca 2020 r. czworo uczniów naszej szkoły wzięło udział w kolejnej edycji Międzyszkolnego Konkursu Językowego Styling and Make-up Artist, zorganizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku. Konkurs odbył się w ramach projektu Pretty Woman i składał się z dwóch części. W pierwszej, uczestnicy rozwiązywali zadania w języku angielskim bądź niemieckim na podstawie krótkiego filmu związanego z tematem fryzjerstwa i stylizacji. W części drugiej z kolei, na podstawie biografii sławnej osobistości związanej ze światem fryzjerstwa.
Podsumowanie konkursu odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Turku podczas wernisażu i performance’u fryzjerskiego Pretty Woman. Nasi uczniowie znakomicie poradzili sobie z zadaniami konkursowymi i pokonali konkurentów z innych szkół podstawowych powiatu tureckiego.
Z języka angielskiego 1 miejsce w kategorii klas siódmych zajęła Martyna Milczarek, natomiast w kategorii klas ósmych, 1 miejsce - zajęła Karolina Koszela.
Z języka niemieckiego nasi reprezentanci klas ósmych: Dominika Rawińska i Konrad Kwiatkowski zajęli odpowiednio 1 i 2 miejsce.
Do konkursu uczniów przygotowały panie: Barbara Oleksy i Marzena Sobieracka. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Ważnym elementem wydarzenia Pretty Woman jest propagowanie akcji "Daj Włos" Fundacji Rak’n’Roll, pomagającej kobietom będącym w trakcie chemioterapii. Akcja polega na przekazaniu obciętych włosów na peruki dla chorujących na nowotwory kobiet, aby w tym trudnym czasie mogły poczuć się choć odrobinę lepiej. Podziękowanie za przyłączenie się do tej dobroczynnej akcji otrzymała uczennica naszej szkoły Martyna Milczarek z klasy 7b.
| .. JOHN CRUST UCZY TOLERANCJI ..
5 marca 2020 r. uczniowie klas siódmych i ósmych naszej szkoły mieli po raz kolejny możliwość spotkania się z p. Johnym Crustem. Spotkanie zorganizowała p. Barbara Oleksy, nauczycielka języka angielskiego. Pierwotnie jednogodzinne zajęcia prowadzone w języku angielskim przedłużyły się do 2 godzin lekcyjnych. Niejako w sposób naturalny dało się w nim zauważyć 3 sekcje tematyczne. W pierwszej p. Crust opowiadał o dziejach getta łódzkiego, w którym przecież też zamieszkiwała grupa Żydów dobrskich. Była to ponad 100-osobowa grupa tych mężczyzn, którzy po końcowej pacyfikacji getta Czachulec w dniu 20 lipca 1942 r. pozostali do końca miesiąca po to, żeby uporządkować jego teren i zebrać w jedno miejsce rzeczy, które mogą być jeszcze wykorzystane przez III Rzeszę. W getcie łódzkim przebywał również zaprzyjaźniony z dobrską szkołą dr Leon Weintraub, którego matka Natalia pochodziła z samej Dobrej. Druga część spotkania poświęcona była stosunkom polsko-żydowskim na przestrzeni wieków. Johny Crust kilka razy podkreślał, że oba narody przenikają się kulturowo, co szczególnie widoczne jest wśród mieszkańców Jerozolimy oraz Tel-Aviwu. Końcowa - trzecia część - przeznaczona była na pytania ze strony uczniów. Pytania oczywiście również padały w języku angielskim. Pomimo, że podczas spotkania nie mogło obyć się bez tłumacza, p. Zbigniewa Talagi z Warty - to w większości wypadków jego pomoc była epizodyczna. Pytania dotyczyły wielu tematów: poczynając od roli rabina w społeczności żydowskiej na problemie antysemityzmu kończąc. Na spotkaniu obecny był również Dyrektor Szkoły p. Marek Milczarek. Podsumowując zajęcia stwierdził on, że każdy człowiek bez względu na narodowość, wyznanie, preferencje seksualne czy miejsce zamieszkania ma taką samą krew. Dlatego tak bardzo potrzebna jest wzajemna tolerancja.
Johny Crust jest Amerykaninem dorastającym w Kanadzie - byłym wykładowcą w Instytucie Anglistyki na Uniwersytecie Łódzkim, wolontariuszem w Korpusie Pokoju USA, nauczycielem języka angielskiego w północnej Albanii, instruktorem angielskiego w Shandong Technology i Business University w Yantai w Chinach oraz byłym dziennikarzem kryminalnym w gazecie Los Angeles Herald-Express. Obecnie pracuje nad książką o Żydach z Warty oraz cmentarzach żydowskich na naszych terenach. Uważa, że trzeba poradzić sobie z antysemityzmem w sposób globalny, a edukacja jest najlepszym tego sposobem.
| .. UDZIAŁ W OBCHODACH DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH ..
1 marca 2020 r. w całym kraju przygotowano obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Stosowne uroczystości odbyły się także w gminie Dobra. Osoby, które chciały uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych spotkały się w miejscowości Czyste, w miejscu, które dla wielu jest symbolem walki o wolność i niepodległą Polskę. Zebrani na uroczystości złożyli kwiaty oraz zapalili znicze w hołdzie Żołnierzom Wyklętym. Obecne były władze naszej gminy, instytucji lokalnych, mieszkańcy powiatu, a także przedstawiciele ZS-P w Dobrej - dyrekcja oraz uczniowie SU ze sztandarem szkoły.
| .. NAGRODY W EDYCJI FOTOGRAFICZNEJ MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU ARTYSTYCZNEGO ..
Uczniowie naszej szkoły zostali laureatami edycji fotograficznej w XI Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka "Całej Ziemi jednym objąć nie można uściskiem".
Marta Piestrzyńska (3b) została laureatką 2 nagrody w kat. 9-12 lat, a Adrian Grzesiak (7a) także laureatem 2 nagrody w kat. 13-16 lat. Wyróżniona została także Daria Górna (8a).
Organizatorem konkursu było Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Turku. W konkursie udział wzięło 272 prac ze szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz ośrodków kultury. Tegoroczna tematyka prac fotograficznych: "Polska, moja Ojczyzna", "Natura", "Moja rodzina", "Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa ma za Opiekuna", "Moje spotkanie w Lednicy".
Podsumowanie konkursu odbyło się 29 lutego 2020 r. na Gali Finałowej w Liceum Ogólnokształcącym w Turku, połączonej z wręczeniem nagród oraz otwarciem wystawy pokonkursowej. Laureaci otrzymali dyplomy oraz wiele nagród, m.in. wieże, banknoty kolekcjonerskie, nagrody książkowe, gadżety. Prace wykonane zostały pod kierunkiem p. Justyny Piestrzyńskiej i p. Dariusza Piestrzyńskiego. Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
| .. LAUREAT WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO ..
Wiktor Bielicki (8b) został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego. Uczeń do finału doszedł poprzez eliminacje szkolne (8 listopada 2019), rejonowe (12 grudnia 2019) i wojewódzkie. Wiktor, podobnie jak inni uczestnicy konkursu z naszego regionu, na poszczególnych etapach konkursu musiał wykazać się odpowiednim zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiających rozumienie, tworzenie i przetwarzanie wypowiedzi pisemnych i ustnych oraz reagowanie na wypowiedzi w zakresie tematów związanych z człowiekiem, domem, szkołą,  pracą,  życiem rodzinnym i towarzyskim, żywieniem, zakupami i usługami, turystyką, kulturą, sportem, zdrowiem, nauką i techniką czy światem przyrody oraz rozległą wiedzą o krajach francuskojęzycznych z uwzględnieniem tematyki integracji europejskiej oraz kontekstu międzykulturowego.
Należy podkreślić, iż z terenu Wielkopolski, do etapu wojewódzkiego awansowało jedynie czworo uczniów szkół podstawowych.
28 lutego 2020 r. w Domu Bretanii w Poznaniu odbył się finał konkursu, do którego przystąpił Wiktor. Stopień wojewódzki obejmował dwie części: pracę z arkuszem konkursowym oraz wypowiedź ustną (opis ilustracji, wyrażenie opinii na wskazany temat). Z wynikiem 46,5 pkt został laureatem, zajmując 2 miejsce.
Dzięki Wiktorowi nasza szkoła może poszczycić się ogromnym osiągnięciem, a jego droga do sukcesu dowodzi, że warto rozwijać swoje pasje.

| .. ETAP GMINNY KONKURSU PLASTYCZNEGO "ZAPOBIEGAJMY POŻAROM" ..
W styczniu bieżącego roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w etapie szkolnym konkursu plastycznego "Zapobiegajmy pożarom".
Do etapu gminnego awansowali: Michał Szczepaniak, Oliwia Kustosz, Aleksandra Rosiak, Amelia Zięba, Julia Janas, Marta Kaczmarzyńska, Kacper Kaczmarek (1a), Julia Kosowska (1b), Andżelika Guderczyk, Julia Wypiór (2a), Julia Błaszczyk, Zuzanna Rosiak, Lena Szczepaniak, Lena Pełczyńska, Kamil Kurek-Wróbel (2b), Anna Kołuda, Jakub Gonczarewicz, Weronika Bielicka (3a), Małgorzata Czupryńska, Patryk Klimczak, Kacper Turkowski (3b), Konrad Kosowski (5b), Hubert Pacześny (5c), Kinga Idziak (5d), Aleksandra Stasiak (6b), Klaudia Bazan (7a), Martyna Wesołowska (7b).
Laureatami etapu gminnego konkursu zostali: klasy 1-3  2 miejsce - Lena Pełczyńska (2b), 3 miejsce - Kamil Kurek-Wróbel (2b) i Jakub Gonczarewicz (3a);
klasy 7-8  1 miejsce - Martyna Wesołowska (7b). Prace te awansowały również do etapu powiatowego.
Uroczyste podsumowanie i nagrodzenie laureatów odbyło się 28 lutego 2020 r. w Centrum Kultury w Dobrej.
Tematy prac: udział strażaków w likwidacji pożarów, udział strażaków w akcjach ratownictwa drogowego i wodnego, wykonywanie zadań związanych z ratownictwem ekologicznym i medycznym, zwalczanie klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych, udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz historia pożarnictwa.
Nagrodzonym uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Szkolnym koordynatorem konkursu była p. Justyna Piestrzyńska we współpracy z p. Iwoną Krajewską oraz wychowawcami klas 1-3.
| .. WYJAZD INTEGRACYJNY NA LODOWISKO W UNIEJOWIE ..
Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet uczniowie klasy 6b wzięli udział w wyjeździe integracyjnym na lodowisko do Uniejowa.
Po sporej dawce ruchu uczniowie wraz z opiekunami udali się na zamówiony wcześniej posiłek. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, pełnej wrażeń, śmiechu oraz zabawy i na pewno na długo pozostanie dla wszystkich uczestników przyjemnym wspomnieniem.
Wycieczka zorganizowana została przez p. Justynę Piestrzyńską i p. Danutę Zgolińską.
| .. AWANS DO MISTRZOSTW REJONU W PIŁCE KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT ..
19 lutego 2020 r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej Dziewcząt klas 8. Dziewczęta z Dobrej zostały mistrzyniami i awansowały do Mistrzostw Rejonu. Skład zespołu: Amelia Frątczak, Martyna Dzikowska, Żaneta Nowak, Aneta Gil, Dominika Rawińska, Oliwia Chorąziak, Magdalena Kos, Aleksandra Stasiak, Kinga Gibasiewicz. Opiekun: p. Barbara Bartosik.
  
20 lutego 2020 r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej Dziewcząt klas 6. Dziewczęta z Dobrej zostały mistrzyniami i awansowały do Mistrzostw Rejonu. Skład zespołu: Wiktoria Arent, Natalia Borycka, Rozalia Dembowiecka, Oliwia Dymel, Zofia Gierłowska, Katarzyna Pacześna, Dominika Rosiak, Eliza Szwankowska, Sara Szwankowska, Martyna Wawrzyniak, Kinga Wodzińska, Julia Wypór. Opiekunowie: p. Wojciech Błażełek i p. Barbara Bartosik.
| .. Z WIZYTĄ W SEJMIE RP I TELEWIZJI POLSKIEJ ..
13 lutego 2020 r. uczniowie klas siódmych i ósmych naszej szkoły wraz z opiekunkami: B. Bartosik, D. Górską, E. Górską i M. Jesionek uczestniczyli w wycieczce do Warszawy, gdzie mieli niecodzienną okazję gościć w budynku Sejmu RP oraz siedzibie TVP. Po przybyciu na ulicę Wiejską, przywitał nas pan poseł na Sejm RP - Ryszard Bartosik. Dzięki Jego uprzejmości mogliśmy poznać  strukturę, zasady funkcjonowania oraz poczuć niezwykłą specyfikę miejsca, jakim jest polski Parlament. Zasiadając na galerii mieliśmy okazję przyjrzeć się pracy posłów w trakcie posiedzenia Sejmu. Niezwykle miłym akcentem, wartym podkreślenia, był fakt powitania naszej wycieczki przez samego wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który uczynił to w trakcie prowadzonych obrad. Podążając korytarzami gmachu sejmowego, mijaliśmy sale parlamentarne, konferencyjne, sale komisji oraz biura poszczególnych ugrupowań politycznych. Widzieliśmy tablice, m.in. upamiętniającą wizytę Jana Pawła II, jak również laski marszałkowskie z poprzednich wieków. Wchodząc do holu głównego i obserwując mnogość kamer oraz liczebność dziennikarzy, utwierdziliśmy się w przekonaniu, że to, co widzimy często na ekranach telewizorów, to tylko niewielki fragment rzeczywistości parlamentarnej. Swoje zwiedzanie zakończyliśmy wspólnym zdjęciem w Sali Kolumnowej. Ostatnim punktem pobytu w siedzibie Sejmu był obiad w towarzystwie pana Posła Ryszarda Bartosika w sejmowej restauracji.
Po niecodziennej lekcji historii i patriotyzmu, która wzbogaciła naszą  wiedzę o parlamentaryzmie, pełni niezapomnianych wrażeń udaliśmy się do budynku Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza 17. Na miejscu spotkaliśmy się z przewodnikiem i wspólnie ruszyliśmy zwiedzać budynek TVP, gdzie już sam gmach wywarł na nas ogromne wrażenie. Mieliśmy okazję dowiedzieć się, jak wyglądają "od kuchni" studia nagrań i pomieszczenia reżyserskie. Pan przewodnik opowiedział nam o pracy w telewizji. Ponadto mieliśmy sposobność wcielić się w rolę kamerzysty oraz doświadczyć przebiegu pracy w reżyserce. Następnie przeszliśmy do studia, gdzie codziennie kręcony jest popularny program rozrywkowy "Jaka to melodia". Właśnie trwały przygotowania do kolejnego nagrania i tym sposobem staliśmy się bezpośrednimi uczestnikami tego, co codziennie możemy oglądać tylko na szklanym ekranie. Nie mogliśmy sobie odmówić wspólnego zdjęcia z bohaterami nagrania m.in. z takimi gwiazdami jak: Rafał Brzozowski, Aleksander Sikora, Don Wasyl z zespołem, Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz czyli Fit Lovers. Pełni euforii odwiedziliśmy studio nagrań programu "Pytanie na śniadanie". Gdy weszliśmy, naszym oczom ukazała się piękna domowa scenografia z kuchnią, książkami, czerwonym dywanem i różnymi drobiazgami. Przez moment poczuliśmy się jak prawdziwi celebryci. Zwiedzanie telewizji zakończyliśmy wizytą w muzeum, w którym można było podziwiać najstarsze telewizory i kamery, kostiumy oraz Kulfona i Monikę, Margolcię, zająca Poziomkę czy Jacka i Agatkę. Niezapomniane wrażenia będą na pewno towarzyszyły nam długo i często będziemy wracać wspomnieniami do przeżyć, które zostały utrwalone na zdjęciach. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania wycieczki, a w szczególności p. posłowi Ryszardowi Bartosikowi składamy serdeczne podziękowania.
| .. WALENTYNKI - POCZTA WALENTYNKOWA ..
Z okazji walentynek Samorząd Uczniowski przygotował skrzynkę walentynkową, do której każdy mógł wrzucić kartkę dla swojej sympatii. Po kilku dniach uczniowie z SU zajęli się doręczaniem "walentynek", które niewątpliwie sprawiły ogromną radość adresatom. Uczniowie, którzy aktywnie włączyli się w przeprowadzenie akcji: Martyna Dzikowska, Alicja Jesionek, Julia Dzikowska, Amelia Frątczak, Olga Krzemińska, Kinga Gibasiewicz, Magdalena Kos, Klaudia Bazan, Natalia Wojtasik, Aleksandra Stasiak, Amelia Wiczewska, Adrian Grzesiak.
| .. JOHN CRUST W NASZEJ SZKOLE ..
W ramach Szkoły Dialogu, 10 lutego 2020 r. klasy 7 i 8 miały spotkanie z p. Johnym Crustem - wykładowcą akademickim, podróżnikiem i dziennikarzem, a wcześniej wolontariuszem w Korpusie Pokoju USA, agencji pomocy humanitarnej, przez dwa lata nauczycielem języka angielskiego w szkole średniej w północnej Albanii, a także wykładowcą na uniwersytecie w Czechach. Obecnie John Crust zbiera materiały do swojej książki o żydowskich cmentarzach w okolicach Warty. Gość opowiadał o swoich żydowskich korzeniach oraz przybliżał żydowską kulturę. Spotkanie nie miało charakteru zwykłego akademickiego wykładu, ale stanowiło formę dialogu z uczniami. Okazało się, że wielu z obecnych na sali uczniów zdobyło się na bardzo otwarte i ważne pytania, chociażby: "Dlaczego Żydzi byli utożsamiani z komunistami?". Tematyka nie została wyczerpana do końca i Johny zaoferował kolejny przyjazd, gdyż zaskoczył go poziom merytoryczny pytań dobrskich uczniów. Spotkanie zorganizował dyrektor Marek Milczarek wraz z p. Pawłem Janickim.
| .. UDZIAŁ W OBCHODACH 250. ROCZNICY BITWY POD DOBRĄ ..
23 stycznia 2020 r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły brali udział w uroczystościach kościelnych i środowiskowych z okazji 250. rocznicy bitwy pod Dobrą, pomiędzy konfederatami barskimi a wojskiem imperatorowej (1770 r.)
| .. NAGRODA I WYRÓŻNIENIE W PRZEGLĄDZIE PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ ..
22 stycznia 2020 r. nasza szkoła wzięła udział w Przeglądzie Piosenki Świątecznej w Języku Angielskim i Niemieckim dla klas 1-3, który odbył się Zespole Szkół w Przykonie. Duet Andżelika Guderczyk i Alicja Wojtasik otrzymał nagrodę, natomiast duet Marta Piestrzyńska i Patrycja Zagozda - wyróżnienie. Opiekunami uczennic byli: p. Marzenia Sobieracka i p. Tomasz Marciniak.
| .. UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA ..
22 stycznia 2020 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, przygotowania przez uczniów klas 3 wraz z wychowawczyniami: p. Agatą Dawid i p. Agnieszką Maciejewską.
| .. ZABAWA CHOINKOWA ..
15 stycznia 2020 r. w naszej szkole odbyła się zabawa choinkowa dla uczniów klas 1-4 z udziałem wychowawczyń i rodziców. Wystrój sali wprowadził wszystkich w radosny nastrój i zachęcał do zabawy. Dzieci przebrane w różnorodne kolorowe stroje wspaniale bawiły się, uczestnicząc we wspólnych zabawach. Wśród pląsających par i wirujących kółeczek trudno było rozpoznać dzieci, ponieważ niemal wszyscy uczestnicy balu wcielili się w postacie swoich ulubionych bajek, książek i filmów. Nie zabrakło wróżek, księżniczek, elfów, policjantów, kowbojów, kosmitów, czarownic oraz diabełków. Bal udał się znakomicie, a najmłodsi już obmyślają kostiumy na następną zabawę. Imprezę prowadził dj Marek Górski.
16 stycznia na zabawie choinkowej bawili się uczniowie klas 5-8.
| .. ORSZAK TRZECH KRÓLI ..
6 stycznia 2020 r., tj. w Święto Objawienia Pańskiego, mieszkańcy Dobrej i okolic kolejny mieli okazję uczestniczyć w Orszaku Trzech Króli.
W przygotowanie tego przedsięwzięcia włączyli się uczniowie, nauczyciele oraz absolwenci ZS-P w Dobrej.
| .. PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE - JASEŁKA ..
20 grudnia 2019 r. w naszej szkole odbyło się przedświąteczne spotkanie opłatkowe. Udział w nim wzięli uczniowie wszystkich klas, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście. Na spotkaniu pojawili się: burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler, z-ca burmistrza Przemysław Tomczak, dyrektor Centrum Kultury w Dobrej Jacek Gajewski, przewodnicząca Rady Rodziców Beata Kmieć. Obecnych na spotkaniu opłatkowym powitał dyrektor ZS-P Marek Milczarek, składając świąteczne życzenia.
Następnie uczniowie naszej szkoły zaprezentowali jasełka, podczas których pochwalili się swoimi talentami aktorskimi oraz umiejętnościami wokalnymi. Tematyka przedstawienia przybliżyła wszystkim obecnym klimat Świąt Bożego Narodzenia i pokazała wagę miłości w naszym życiu.
W świąteczny nastrój wszystkich obecnych wprowadziły kolędy śpiewane przez uczniów koła muzycznego.
W dalszej części uroczystości odbyło się wręczenie dyplomów i nagród uczniom wyróżnionym w świątecznych konkursach plastycznych oraz konkursie języka angielskiego "Mistrz słówek".
Jasełka przygotowali: p. Barbara Woźniak, p. Krystyna Kuszczyńska, ks. Piotr Wolny i p. Marlena Jesionek, która wykonała oprawę muzyczną.
Przed szkolnym spotkaniem opłatkowym odbyły się klasowe spotkania opłatkowe z wychowawcami.
| .. SZKOLNE KONKURSY PLASTYCZNE I WYSTAWA BOŻONARODZENIOWA ..

10 grudnia 2019 r. w naszej szkole została zorganizowana wystawa świąteczna, na której zaprezentowano najlepsze prace plastyczne uczniów związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Na plastyce i technice uczniowie wykonywali różnorodne ozdoby choinkowe i świąteczne. Zaprezentowano również nagrodzone prace laureatów szkolnych konkursów plastycznych z cyklu "Wokół magicznego drzewka - najpiękniejsze świąteczne ozdoby". Nagrodzeni uczniowie otrzymali upominki podczas szkolnego spotkania opłatkowego. Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za uczestnictwo w konkursach.
Nagrodzeni uczniowie:
Ozdoby choinkowe (kl. 1-3): 1 miejsce - Aleksandra Rosiak (1a), Zuzanna Rosiak (2b), 2 miejsce - Marta Piestrzyńska (3b), 3 miejsce - Maja Zajbert (1b).
Ozdoby choinkowe (kl. 4): 1 miejsce - Alicja Wlazło (4a), 2 miejsce - Amelia Becalik (4a), 3 miejsce - Rafał Wichorski (4a); wyróżnienie - Paweł Kośla (4a).
Ozdoby świąteczne - Anioł (kl. 5): 1 miejsce - Kalina Kośla (5a), Natalia Dzikowska (5d), 2 miejsce - Oliwia Pietrzak (5d), Jakub Zasiadczyk (5d), 3 miejsce - Oliwia Kaczmarek (5b), Maciej Skrzypiński (5c), wyróżnienia - Błażej Wypiór (5b), Hubert Pacześny, Jakub Bodlak (5c), Dominika Stencel (5b).
Ozdoby świąteczne - Mikołaj (kl. 6): 1 miejsce - Oliwia Przybyła (6a), Sara Szwankowska (6b), 2 miejsce - Rozalia Dembowiecka (6b), Filip Iglikowski (6c), Paweł Łosiak (6c), 3 miejsce - Adam Janiszewski (6a), Zofia Gierłowska (6c), wyróżnienia - Marta Guziak, Kacper Witaszczyk (6a), Aleksandra Stasiak, Oskar Szecel (6b).
Ozdoby choinkowe (kl. 7-8): 1 miejsce - Adrian Grzesiak (7a), 2 miejsce - Natalia Grzesiak (7a), 3 miejsce - Klaudia Bazan (7a), Marta Ziętek (7b), wyróżnienia - Nikola Zakolska (7a), Maja Łakomicka, Martyna Wesołowska (7b), Patryk Stasiak (8a).
Szopka bożonarodzeniowa: 1 miejsce - Natalia Wojtasik (7a), 2 miejsce - Aleksandra Stasiak (6b).
Choinka w stylu "eko": 1 miejsce - Alicja Wojtasik (2a), 2 miejsce - Konrad Kosowski (5b), 3 miejsce - Oliwia Kaczmarek (5b), wyróżnienia - Amelia Becalik, Paweł Kośla (4a), Kalina Kośla (5a), Kinga Idziak (5d), Marta Guziak (6a), Oliwia Dymel (6b), Żaneta Nowak, Patryk Stasiak (8a), Michał Sypniewski (8b).
Dekorację korytarza i wystawę wykonali uczniowie: Natalia Wojtasik, Nikola Zakolska, Justyna Waśniewska, Adrian Grzesiak, Natalia Grzesiak (7a), Julia Dzikowska, Martyna Dzikowska, Amelia Frątczak, Olga Krzemińska (8a) we współpracy z wieloma innymi uczniami naszej szkoły.
Konkursy oraz wystawę zorganizowała p. Justyna Piestrzyńska (we współpracy z p. Jolantą Piekarską oraz wychowawcami klas 1-3 - konkursy i wystawa w klasach 1-3) oraz p. Marlena Jesionek (ozdoby z masy solnej) i opiekunowie SU (stroiki).
| .. SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO "MISTRZ SŁÓWEK" ..
13 grudnia 2019 r. odbyła się III edycja szkolnego konkursu języka angielskiego "MISTRZ SŁÓWEK".
Konkurs skierowany był do uczniów klas 5-8 i miał formę testu pisemnego, obejmującego różnego rodzaju zadania sprawdzające znajomość słownictwa. Przez miesiąc uczniowie opanowywali słówka i wyrażenia z różnych kręgów tematycznych (np. kultura, sport, zdrowie, nauka, itp.).
W tym roku szkolnym do rywalizacji o tytuł Mistrza Słówek przystąpiło 25 uczniów.
Wyniki konkursu: klasy 5   1 miejsce - Oliwia Kaczmarek (5b), 2 miejsce - Kalina Kośla (5a), 3 miejsce - Marta Gil (5b).
klasy 6  1 miejsce - Zofia Gierłowska (6c), 2 miejsce - Emilia Heresztyn (6a), klasy 7 1 miejsce - Martyna Wesołowska (7b), 2 miejsce - Martyna Milczarek (7b), 3 miejsce - Karina Wielgórska (7a), klasy 8  1 miejsce - Karolina Koszela (8a), 2 miejsce - Nikola Langowska (8b), 3 miejsce - Dominika Rawińska (8a).
Gratulujemy zwycięzcom oraz pozostałym uczniom biorącym udział w konkursie.
Organizatorami konkursu byli nauczyciele j. angielskiego: p. Magdalena Klata, p. Barbara Oleksy i p. Tomasz Marciniak.
| .. WIZYTA W NASZEJ SZKOLE PANI MARTY WALCZYKIEWICZ ..

19 grudnia 2019 r. w naszej szkole gościliśmy polską kajakarkę Martę Walczykiewicz, zawodniczkę Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego, wielokrotną medalistkę mistrzystw świata i Europy, wicemistrzynię olimpijską z 2016 r.
| .. KONKURS SU NA NAJCIEKAWSZY STROIK ŚWIĄTECZNY ..

W konkursie zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski na najciekawszy stroik świąteczny, wyróżnieni zostali uczniowie: Julia Błaszczyk (2b), Paweł Kośla (4a), Kalina Kośla (5a), Oliwia Kaczmarek (5b), Kinga Idziak (5d), Marta Guziak (6a), Kacper Sikorski (6b), Aleksandra Stasiak (6b), Adrian Grzesiak (7a), Natalia Wojtasik (7a), Justyna Waśniewska (7a), Gabriela Maciejewska (8b). Stroiki zdobiły stoły podczas spotkania opłatkowego w hali sportowej oraz w świetlicy szkolnej.
| .. WYRÓŻNIENIE W WIELKOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM ..

Na początku grudnia 2019 r. w naszej szkole odbył się etap szkolny XXIII Wielkopolskiego Konkursu Plastycznego na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową, zorganizowanego przez Dom Kultury w Pleszewie pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Na konkurs wpłynęło ponad tysiąc prac ze 111 placówek szkolnych, instytucji kulturalno-oświatowych oraz od uczestników indywidualnych.
Z etapu szkolnego do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się: Marta Kaczmarzyńska, Aleksandra Rosiak (1a), Michał Łakomicki, Nikola Dróżdż, Andżelika Guderczyk, Alicja Wojtasik, Magdalena Górczyńska (2a), Julia Błaszczyk, Michalina Wesołowska, Zuzanna Rosiak, Aleksandra Dębska, Liliana Maciejewska, Lena Pełczyńska (2b), Jakub Gonczarewicz, Anna Kołuda, Lena Szubstarska (3a), Marta Piestrzyńska (3b), Alicja Mila (4a), Maciej Skrzypiński (5c), Kinga Idziak, Dominika Stencel, Aleksandra Piasecka (5d), Natalia Mila, Marta Guziak, Karina Polińska (6a), Adrian Jańczak (6c), Maja Łakomicka, Natalia Wojtasik, Dawid Ławniczak, Adrian Kaźmierski (7a).
W etapie wojewódzkim wyróżnienie zdobyła Liliana Maciejewska (2b). Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 14 grudnia w Pleszewie. Uczennicy serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Uczniowie wykonywali prace na kole plastycznym pod kierunkiem p. Justyny Piestrzyńskiej.
| .. AKCJA - KARTKI, KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY ..
Jak przed każdymi świętami Bożego Narodzenia, w grudniu w naszej szkole zorganizowana została tzw. AKCJA - KARTKI, podczas trwania której uczniowie wszystkich klas przynosili własnoręcznie wykonane kartki świąteczne. Część kartek została wysłana z życzeniami świątecznymi od dyrekcji, nauczycieli i uczniów do instytucji oraz osób związanych z naszą szkołą. Zorganizowana została również AKCJA - KIERMASZ, w którą uczniowie i rodzice bardzo się angażują, przynosząc mnóstwo pięknych ozdób przeznaczony na coroczny kiermasz.
Podczas kiermaszu sprzedawaliśmy kartki świąteczne, jak również bombki, stroiki i inne ozdoby związane z Bożym Narodzeniem. Kiermasz trwał dwa dni (12 i 13 grudnia) i prowadzony był przez uczniów: Natalia Dzikowska, Kinga Idziak, Aleksandra Piasecka (5d), Karina Polińska, Natalia Mila (6a), Rozalia Dembowiecka, Aleksandra Stasiak, Julia Wypiór, Eliza Szwankowska, Sara Szwankowska (6b), Justyna Waśniewska, Natalia Wojtasik, Nikola Zakolska, Adrian Grzesiak, Natalia Grzesiak (7a), Martyna Milczarek, Marta Ziętek, Martyna Łuczak, Karolina Zielińska (7b), Martyna Dzikowska, Julia Dzikowska, Amelia Frątczak, Olga Krzemińska, Żaneta Nowak, Dominika Rawińska (8a), Daria Górna, Julia Kaczewiak (8b). Podczas kiermaszu zebraliśmy 774 zł. Cała kwota została przekazana na zakup nagród za osiągnięcia uczniów w konkursach plastycznych.
Serdecznie dziękujemy rodzicom, nauczycielom i uczniom oraz innym osobom za zakupy, a przede wszystkim tym, którzy włożyli mnóstwo wysiłku i serca w wykonanie przepięknych ozdób, dzięki którym mogliśmy poczuć magię nadchodzących świąt …
Akcję zorganizowała p. Justyna Piestrzyńska.
| .. LAUREACI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO I FOTOGRAFICZNEGO ..
Uczniowie naszej szkoły zostali laureatami powiatowego konkursu plastycznego i fotograficznego w ramach X Powiatowego Konkursu Literacko-Plastycznego "Co mi w duszy gra". Uroczysta gala podsumowująca odbyła się w dniu 11 grudnia w auli LO w Turku. Rywalizacja podzielona była na 3 kategorie: plastyka, fotografia i literatura.
W części plastycznej: 1 miejsce zajęła Żaneta Nowak (8a), 2 miejsce - Martyna Ignaczak (8a).
Drugą kategorią była fotografia, w której 1 miejsce zajął Adrian Grzesiak (7a), natomiast wyróżnienie - Martyna Milczarek (7b).
Po części oficjalnej nadszedł czas na część artystyczną, przygotowaną przez uczniów oraz nauczycieli tureckiego liceum.
Uczniom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów! Opiekunem uczniów była p. Justyna Piestrzyńska.
| .. LAUREATKA FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK ..
Maja Łakomicka (7b) zajęła 1 miejsce w XVIII Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek, organizowanym przez szkołę podstawową w Kaczkach Średnich i Stowarzyszenie "Przystań" w Turku. Maja zaśpiewała piosenkę bożonarodzeniową pt. "Zegar babci". Gratulujemy!
Opiekunem uczennicy jest p. Marlena Jesionek.
| .. UDZIAŁ W AKCJI "POGOTOWIE ŚW. MIKOŁAJA" ..
Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w przedświątecznej akcji "Pogotowie św. Mikołaja", organizowanej przez Bank Żywności w Koninie. Uczniowie przez dwa dni pełnili funkcję wolontariuszy w tej znanej akcji. Po uzyskaniu zgody od kierowników sklepów, akcja została przeprowadzona w dniach 6-7 grudnia w sklepach w Dobrej: DELIKATESY CENTRUM, STARY MŁYN, LEWIATAN.
W akcji uczestniczyło 47 uczniów klas siódmych i ósmych: Klaudia Bazan, Adrian Grzesiak, Natalia Grzesiak, Sara Szubstarska, Anna Zielonka, Karina Wielgórska, Kacper Rybikowski, Mikołaj Wojtysiak, Dominik Wojtysiak, Aleksandra Stasiak, Wiktoria Fornalczyk, Amelia Wiczewska, Maja Łakomicka, Martyna Łuczak, Martyna Milczarek, Marta Ziętek, Iga Cieślak, Olga Krzemińska, Żaneta Nowak, Dominika Rawińska, Mateusz Olas, Alicja Jesionek, Julia Dzikowska, Martyna Dzikowska, Amelia Kołodziejczyk, Amelia Frątczak, Robert Ziętek, Zuzanna Wutka, Julia Szablewska, Michał Czelusta, Kinga Gibasiewicz, Magdalena Kos, Jakub Heresztyn, Adrian Wodziński, Oskar Jagieła, Wiktor Bielicki, Mateusz Grzelewski, Krzysztof Zajbert, Aneta Gil, Daria Górna, Julia Kaczewiak, Mikołaj Jazienicki, Kacper Kurczewski, Marcin Gawron, Gabriela Maciejewska, Oliwia Chorąziak, Piotr Włodarski.
Koordynatorami akcji byli nauczyciele: D. Wypiór, M. Latańska, I. Chwiałkowska, L. Bartosik. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy oraz zrozumieniu idei przez lokalną społeczność, udało się przygotować wiele paczek z artykułami spożywczymi, którymi obdarowano osoby starsze i potrzebujące, uczniów niepełnosprawnych i chorych (paczkami obdarowano 84 rodziny). W sprawne przekazanie paczek włączyli się pracownicy MGOPS w Dobrej oraz pracownicy szkoły: W. Jeżyk, S. Pachołek, M. Bodlak.
Dyrekcja Szkoły serdecznie dziękuje właścicielom sklepów, w których odbywała się zbiórka żywności.
| .. UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI "GÓRA GROSZA" ..
Jak co roku, nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza". Akcja polega na dobrowolnej zbiórce monet przeznaczonych na istniejące domy dziecka i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na pomoc dla potrzebujących dzieci. Akcję rozpropagował i przeprowadził Samorząd Uczniowski. W tym zebraliśmy kwotę 423,47 zł (23 540 monet!).
Uczniowie, którzy aktywnie włączyli się w przeprowadzenie akcji: Martyna Dzikowska, Alicja Jesionek, Amelia Frątczak, Kinga Gibasiewicz, Magdalena Kos, Martyna Milczarek, Nikola Zakolska, Jakub Będziechowski.
| .. DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA - WIECZÓR WRÓŻB I ZABAWY ..
Popołudnie i wieczór 28 listopada uczniowie naszej szkoły spędzili na tańcach, wróżbach i przepowiedniach. Niecodziennym czarem emanowało wnętrze jednej z izb lekcyjnych, gdzie Samorząd Uczniowski urządził salon wróżb, nad którym pieczę sprawowały szkolne wróżki i tarocistki. Wszystkie chętne osoby mogły poddać się magicznym siłom wróżb i przepowiedni. Pochłonięci poznawaniem przyszłości nie zapomnieliśmy również o dobrej zabawie. Wyjątkowa atmosfera magii i wróżb będzie obecna w pamięci uczniów przez cały kolejny rok.
| .. PODSUMOWANIE WYNIKÓW ETAPU SZKOLNEGO WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ..
W październiku i listopadzie odbyły się etapy szkolne Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Wzięło w nich udział 23 uczniów klas siódmych i ósmych.
Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu rejonowego: Woj. Konkurs Matematyczny - Martyna Wesołowska (3b); Martyna Milczarek (7b), Woj. Konkurs Języka Polskiego - Martyna Wesołowska (7b), Woj. Konkurs Biologiczny - Martyna Wesołowska (7b), Woj. Konkurs Chemiczny - Martyna Wesołowska (7b), Woj. Konkurs Fizyczny - Martyna Wesołowska (7b), Woj. Konkurs Języka Francuskiego - Wiktor Bielicki (8b).
Gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy sukcesów w etapie rejonowym.

| .. ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA ..
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku informuje, że jak co roku w trzeci czwartek listopada na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia. Tego dnia zachęcamy wszystkich palaczy, aby przynajmniej na jeden dzień podjęli próbę zaprzestania palenia. Problem palenia tytoniu jest w Polsce wciąż aktualny. Palenie tytoniu jest przyczyną zachorowań na choroby nowotworowe, choroby układu oddechowego i krążenia. Konsekwencje uzależnienia od tytoniu dotykają nie tylko osobę paląca, ale również jej bliskich. Bierne palenie podnosi ryzyko zachorowania na raka płuca o jedną czwartą, zwiększa także zagrożenie rakiem krtani i przełyku. Szkodliwe jest nawet przebywanie w pomieszczeniach przesyconych zapachem dymu tytoniowego. Odstawienie papierosów jest najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia ryzyka zachorowania, a nawet przedwczesnej śmierci z powodu chorób odtytoniowych.
| .. WYCIECZKA DO SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W TURKU ..

14 listopada 2019 r. klasa 5c wraz z wychowawczynią p. Iwoną Krawczyk była na wycieczce do schroniska dla zwierząt w Turku.
Celem wycieczki było przekazanie zebranej przez uczniów karmy dla psów. Gdy dotarliśmy na miejsce, na widok tych biednych psów wszyscy od razu posmutnieli. Zwierzęta, gdy nas zobaczyły, zaczęły głośno szczekać. Właściciele schroniska opowiedzieli nam kilka historii o psach i pozwolili pospacerować po terenie schroniska. Zrobiliśmy sobie dużo zdjęć z psami. Wszyscy uczestnicy wycieczki postanowili, że będą pomagali tym psom. Apelujemy do wszystkich … pomagajcie, bo warto.
| .. AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI ..

8 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
O godz. 11:11 wszyscy zgromadzeni w hali sportowej wspólnie zaśpiewali hymn państwowy. Następnie uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, który wprowadził całą społeczność szkolną w historię wydarzeń tamtych lat. Wiersze i piosenki patriotyczne przybliżyły słuchaczom trudną historię Polski, która wiodła do niepodległości. Uroczystość była dla wszystkich piękną lekcją patriotyzmu.
| .. UDZIAŁ W "ŻYWEJ LEKCJI" JĘZYKÓW OBCYCH ..
7 listopada 2019 r. uczennice naszej szkoły: Karolina Koszela (8a), Nikola Langowska (8b) i Martyna Milczarek (7b) wzięły udział w III edycji Powiatowego Konkursu Języków Obcych "Language Abenteuer in Kaczki Średnie". Konkurs zorganizowany został przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich i miał charakter gry miejskiej. Podzieleni na zespoły uczniowie poruszali się po terenie ZSR rozwiązując różnego rodzaju zadania sprawdzające głównie znajomość języka angielskiego. Podobnie jak w poprzednich edycjach, tym razem również nie zabrakło zadań z języka niemieckiego.
Udział w konkursie był dla naszych uczennic nie tylko szansą na sprawdzenie swojej wiedzy i rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, ale także na wspólną zabawę dzięki licznym niespodziankom przygotowanym przez gospodarzy przedsięwzięcia. Drużyna Karoliny, Nikoli i Martyny zajęła 3 miejsce. Podsumowaniem konkursu był test sprawdzający wiedzę zdobytą podczas wizyty uczniów w ZSR. Tym razem uczennice ZS-P w Dobrej okazały się bezkonkurencyjne i zajęły 1 miejsce. Gratulujemy i życzymy im dalszych sukcesów. Opiekę nad uczennicami sprawowała nauczycielka j. angielskiego p. Barbara Oleksy.
| .. SAMORZĄD UCZNIOWSKI NA CMENTARZU PARAFIALNYM ..
Każdego roku, w okresie Wszystkich Świętych Samorząd Uczniowski udaje się na cmentarz parafialny w Dobrej, aby uczcić pamięć zmarłych pracowników szkoły. Wcześniej odbywa się dobrowolna zbiórka zniczy wśród uczniów. Również w tym roku, w dniu 30 października, 13-osobowa grupa uczniów: Martyna Dzikowska, Alicja Jesionek, Kinga Gibasiewicz, Magdalena Kos, Julia Dzikowska, Olga Krzemińska, Maja Łakomicka, Amelia Wiczewska, Klaudia Bazan, Paweł Stasiak, Mateusz Grzelewski, Krzysztof Zajbert, Mateusz Olas, wraz opiekunem p. Barbarą Woźniak udała się na cmentarz, gdzie zapaliła znicze na grobach zmarłych nauczycieli i innych pracowników szkoły.
W tym roku nasza szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła pamięta", polegającej na uporządkowaniu grobów osób zasłużonych i cenionych w społeczności lokalnej, zapaleniu zniczy w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej, posprzątaniu bezimiennych i opuszczonych grobów oraz odwiedzeniu grobów zmarłych nauczycieli swojej placówki i zapaleniu na nich zniczy.
| .. PORZĄDKI NA CMENTARZU ŻYDOWSKIM ..
Dobrska Szkoła od wielu lat uczestniczy w projekcie "Szkoła Dialogu". W dniu 25 października uczniowie klasy 7 pod opieką ks. Piotra Wolnego udali się na "stary" cmentarz żydowski, gdzie wyczyścili zgromadzone tam macewy z porastających je mchów i porostów. Następnie wygrabili teren z suchych liści. Wyczyścili również lapidarium dr Leona Weintrauba. Po odsłonięciu ukrytych pod mchem symboli na macewach ksiądz prefekt zapoznał uczniów z ich znaczeniem: znak lwa symbolizuje przynależność do pokolenia Judy, lew i złamane drzewo - to życie przerwane tragicznie - np. na skutek wypadku lub zabójstwa. Palmę zobaczymy na nagrobkach kobiet, podobnie jak świecznik i księgę. Z kolei stylizowana korona - ma podobne znaczenie do ksiąg, jest symbolem człowieka pobożnego, znającego Torę. Czyszczenie macew jest powtarzane cyklicznie, co 2-3 lata. Przeprowadzanie go na lekcji religii oraz zapoznawanie uczniów z żydowskimi tradycjami świadczy o szeroko rozumianym dialogu ekumenicznym na terenie Szkoły oraz miasta.
| .. WYCIECZKA DO TEATRU MUZYCZNEGO W ŁODZI ..
23 października 2019 r. uczniowie klas 5 wraz z wychowawczyniami wzięli udział w wycieczce do Łodzi. Celem wyjazdu było podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki i zachowania w teatrze poprzez udział w spektaklu "Madagaskar - Musicalowa Przygoda". Dla większości uczniów była to pierwsza wizyta w teatrze. Z pewnością będzie ona niezapomniana, ponieważ spektakl wywołał mnóstwo radości i uśmiechu. Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Barbara Oleksy, Adrianna Estemberg-Palczewska, Iwona Krawczyk oraz Ewa Szczepańska.
| .. UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE PIEŚNI MARYJNEJ ..
19 października 2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Maryjnej Mariosong "Tota Tua" w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. W przeglądzie uczestniczyły solistki: Maja Łakomicka (7b), która zaśpiewała dwa utwory o tematyce religijnej: "Ave Maria Jasnogórska' i "Jest na świecie miłość" oraz Maria Gajewska: "Ave Maria Jasnogórska" i "Maryjo, śliczna Pani". Naszą szkołę reprezentował również zespół "Dobrasy Dwa" w składzie: Alicja Jesionek, Nikola Langowska, Iga Cieślak, Maja Łakomicka, Martyna Milczarek, Zofia Gierłowska, Bartosz Sasiak, któremu akompaniował Konrad Kwiatkowski na keyboardzie oraz Paweł Stasiak na gitarze. U stóp Matki Bożej Licheńskiej Dobrasy wyśpiewały: "Pozdrawiam Ciebie Matko" oraz "Matka, która pod krzyżem stała". Dobrasów oraz Maję Łakomicką do przeglądu przygotowała p. Marlena Jesionek. Organizatorzy zapewnili nam zwiedzanie Sanktuarium z przewodnikiem oraz posiłek w Domu Papieskim.
| .. E-PAPIEROSY - NOWE ZAGROŻENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ..
Minister Edukacji Narodowej skierował do szkół, przygotowany wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, materiał informacyjny dla uczniów, rodziców, dyrektorów i nauczycieli, w którym przestrzega przed zagrożeniami związanymi z elektronicznymi papierosami.
W informacji MEN i GIS zachęcają rodziców i apelujemy do nich o to, aby poinformowali swoje dziecko o zagrożeniach. Rodzice mogą również w każdej chwili zwrócić się do nauczycieli i dyrektorów szkół w sprawie egzekwowania zakazu palenia tytoniu na terenie szkoły oraz szkolnego programu zapobiegania paleniu tytoniu.

| .. PODSUMOWANIE SZKOLNYCH KONKURSÓW PLASTYCZNYCH ..
W związku z Dniem Patrona w odbyły się szkolne konkursy plastyczne.
W konkursie dla uczniów klas 1-3 "Projekt okładki do książki Henryka Sienkiewicza" wyróżnieni zostali: 1 miejsce - Lena Ławniczak (1b), Aleksandra Rosiak (1a), Michalina Wesołowska (2b), Jakub Gonczerewicz (3a); 2 miejsce - Maja Kinecka (1b), Weronika Dymel (1b), Zuzanna Rosiak (2b), Noemi Czupryńska (3b); 3 miejsce - Filip Nerka (1b), Marcin Wilczak (1b), Malwina Rutkowska (2a), Patryk Klimczak (3b); wyróżnienia - Marta Kaczmarzyńska, Michał Szczepaniak (1a), Alan Langowski (1b), Lena Pełczyńska (2b), Gracjan Andrzejczak (3a), Emilia Wójcik, Małgorzata Czupryńska, Szymon Różaniec, Kacper Turkowski (3b).
W konkursie dla uczniów klas 4-5 "Bohaterowie utworów Henryka Sienkiewicza" wyróżnieni zostali: 1 miejsce - Maciej Skrzypiński (5c), 2 miejsce - Kinga Idziak (5d).
W konkursie dla uczniów klas 6-8 "Pejzaże Afryki" wyróżnienia otrzymali: 1 miejsce - Tobiasz Sobański (6c), Martyna Wesołowska (7b), Żaneta Nowak (8a), 2 miejsce - Aleksandra Stasiak (6b), 3 miejsce - Antoni Cerbst (6c), Adrian Grzesiak (7a).
Konkursy przeprowadziła p. Justyna Piestrzyńska we współpracy z p. Iwoną Krajewską (kl. 1-3).
| .. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ, ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY I ŚLUBOWANIE KLAS 1 ..
11 października 2019 r. w naszej szkole obchodziliśmy trzy uroczystości: Dzień Edukacji Narodowej, Święto Patrona i Ślubowanie uczniów klas 1. W hali sportowej obecni byli uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz zaproszeni goście: burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler, z-ca burmistrza Przemysław Tomczak, kierownik Przedszkola Samorządowego Marzenna Jeżyk, przewodnicząca Rady Rodziców Beata Kmieć.
W pierwszej części uroczystości dzieci oraz młodzież mieli okazję podziękować wszystkim pedagogom za ciężką pracę i trud włożony w ich edukację, wychowanie i opiekę. Z okazji Święta Edukacji Narodowej uczniowie przygotowali występy artystyczne, podczas których śpiewająco wypowiedzieli się na temat szkolnego życia oraz pracy nauczycieli.
Pod okiem wychowawczyń klas 1: p. Iwony Krajewskiej i p. Kamili Pawłowskiej, pierwszaki zostały przyjęte w poczet "świeżo upieczonych" uczniów, dla których rozpoczęła się nowa szkolna przygoda. Aktu ślubowania dokonał p. dyrektor Marek Milczarek.
W trzeciej części uroczystości uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny dotyczący życia i twórczości patrona naszej szkoły - Henryka Sienkiewicza. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych uczniów, przedstawiających bohaterów utworów Sienkiewicza, projekty okładek do książek oraz pejzaże Afryki.
Imprezę przygotowały: p Barbara Woźniak, p. Ewa Czerwińska i p. Edyta Górska; oprawę muzyczną p. Marlena Jesionek, a dekorację p. Justyna Piestrzyńska.
| .. UDZIAŁ W AKCJI "TORNISTER MISYJNY" ..
W ramach akcji Caritas Diecezji Włocławskiej "Tornister misyjny" zbieraliśmy przybory i zeszyty szkolne dla dzieci z Afryki.
| .. WYCIECZKA INTEGRACYJNA DO JUMP PLANET W KALISZU ..
7 października 2019 r. z okazji Dnia Chłopaka uczniowie klasy 6b wraz z wychowawczynią p. Justyną Piestrzyńską wzięli udział w wycieczce integracyjnej do Parku trampolin Jump Planet w Kaliszu.
| .. SPOTKANIE INTEGRACYJNE W STAJNI ROKA ..
4 października 2019 r. odbyło się spotkanie integracyjne w Stajni "Roka" w Kowalach Księżych. Udział w nim wzięli uczniowie klasy 5a wraz z wychowawczynią oraz rodzicami. Podczas wizyty w stajni uczestnicy spotkania mieli okazję poznać różne zwierzęta zamieszkujące to niezwykle przyjazne miejsce. Dzieci wzięły udział w grach integracyjnych, które były okazją nie tylko do sprawdzenia swojej sprawności fizycznej, ale przede wszystkim do świetnej zabawy. Nie zabrakło również czasu na pieczone kiełbaski, ziemniaki z twarożkiem czy słodką przekąskę. Największą atrakcją była jednak przejażdżka konno pod okiem instruktora oraz przejażdżka bryczką. Spotkanie zorganizowała wychowawczyni klasy 5a p. Barbara Oleksy.
| .. WYCIECZKA DO LICHENIA ..
30 września 2019 r. ponad 4 tys. uczniów klas ósmych zgromadziło się w bazylice pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w związku z pielgrzymką ósmoklasistów z diecezji włocławskiej. Ewangelizację poprzedzającą wspólną Eucharystię w bazylice poprowadził franciszkanin, o. Łukasz Buksa OFM wraz z ks. prał. Michałem Krygierem, dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej we Włocławku i zespołem Jordan ze Zduńskiej Woli. W tym czasie młodzi ludzie, obecni w licheńskiej świątyni, mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Ze względu na pogodę, ewangelizacja odbyła się w nawie głównej licheńskiej bazyliki, a nie na zewnątrz świątyni, jak bywało w latach ubiegłych.
W samo południe rozpoczęła się uroczysta Msza Św., której przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej przewodniczył ks. bp Wiesław Alojzy Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej. Eucharystię koncelebrowało 95 kapłanów, którzy przybyli dziś do licheńskiego sanktuarium wraz ze swoimi podopiecznymi.
Homilię w trakcie Eucharystii do młodych ludzi wygłosił o. Łukasz Buksa OFM. W słowie wskazał 3 porady, w jaki sposób wzrastać w przeżywaniu młodości. Po pierwsze należy uczestniczyć w darze Eucharystii. Kapłan zachęcał młodych ludzi, aby uczestnicząc w każdej Mszy Św., wzbudzali pragnienie Chrystusa. Wówczas będą mogli dostrzec prawdziwego Boga, który ofiarowuje im samego Siebie. Drugą radą było wpatrywanie się w św. Hieronima, którego Kościół dziś wspomina. Zdaniem homilety święty tak umiłował Boga, że uczył się języka hebrajskiego, greckiego, biegle władał łaciną. - "Gromadźcie się w salach parafialnych i szkolnych, bierzcie Słowo Pana do ręki i w Nim szukajcie odpowiedzi" - mówił. Ostatnią radą była zachęta, aby iść do Mamy. - "Przybywamy do Mamy Bolesnej, która widzi waszą radość, wasz ból - chce wam dać to, co ma najcenniejszego, czyli Jezusa". - zakończył franciszkanin.
Przed zakończeniem mszy św. bp Wiesław Alojzy Mering poświęcił różańce, które otrzymali wszyscy młodzi ludzie uczestniczący w diecezjalnej pielgrzymce klas ósmych do Matki Bożej Licheńskiej.
Uczniowie naszej szkoły także uczestniczyli w tej pielgrzymce wraz z ks. Piotrem i wychowawczyniami p. Marleną Jesionek i p. Barbarą Woźniak. Bartosz Sasiak czytał czytanie w czasie mszy św., a Martyna Dzikowska zaśpiewała psalm responsoryjny. Tuż przed zakończeniem mszy św. uczniowie: Kinga Gibasiewicz i Jakub Będziechowski, w obecności biskupa Meringa, odczytali akt zawierzenia Matce Bożej Licheńskiej.
| .. UDZIAŁ W AKCJI "SPRZĄTANIE ŚWIATA" ..
20 września 2019 r. uczniowie naszej szkoły wraz ze swoimi opiekunami wzięli udział w sprzątaniu bliższej i dalszej okolicy szkoły, przyłączając się w ten sposób do ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata". Wszystkie klasy otrzymały rękawiczki oraz worki na śmieci i sprzątały tereny zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Samorząd Uczniowski. Uczniowie chętnie zaangażowali się w tegoroczną akcję, a tym samym promocję zachowań przyjaznych przyrodzie.
| .. WITAMY NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020 ..
2 września 2019 r. w hali sportowej uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020.
Wróć do spisu treści